فصلنامه46-سن مارینو

اخذ اقامت سن مارینو San Marino

افراد برای دریافت اجازه اقامت دائم در سن مارینو با انتخاب یکی از موارد ذیل، می توانید اقدام کنند:

 1. اگر فرد ملکی (جهت مصارف صنعتی یا جهت اقامت در آن) با قیمت 500 هزار یورو یا بیشتر را خریداری نماید.
 2. اگر سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده 10 ساله به میزان حداقل 600 هزار یورو داشته باشد. در این شرایط دولت نیاز به یک بار پرداخت 10 هزار یورو جهت صدور اقامت دائم را خواهد داشت، اجازه اقامت میتواند به همسر، شریک تجاری، و فرزندان تا 25 سال داده شده و برای هریک از خویشاوندان یکبار مبلغ 20 هزار یورو نیز باید پرداخت شود.
اخذ اجازه اقامت برای تجارت و کسب و کار

هر شخصی که دارای 51 درصد از سهام یک شرکت باشد می تواند برای دریافت اجازه اقامت در کشور سن مارینو اقدام نماید، مشروط بر اینکه یک تا سه نفر از میان لیستهای شغلی به صورت تمام وقت بر اساس زمینه فعالیت شرکت به استخدام درآیند وفرد مبلغ 75 هزار یورو گارانتی برای دو سال اول و برای سالهای بعد تا مبلغ 150 هزار یورو به صورت سپرده به نفع دولت واریز نماید.

اقامت دائم برای کسانی که حداقل 51٪ از سرمایه سهامی شرکت در سن مارینو را در اختیار دارند به همسر یا شریک و همچنین فرزندان تا سن25 سال نیزتعلق می گیرد.

اجازه اقامت برای تجارت با روش ساده

یک یا چند سرمایه گذاری در زمینه تحقق پروژه های تجاری در جمهوری سان مارینو به کارمندان حرفه ای و همچنین بستگان آنها امکان اخذ اقامت دائم را به طرق ساده تر، ارائه می دهد.

اما به صورت کلی، جهت دسترسی به موارد مذکور درخواست کننده باید موارد ذیل را اجرا کند:

 • تاسیس یک شرکت جدید
 • ارائه یک CV کامل و مستدل از اطلاعات شخصی کلیه سرمایه گذاران
 • ارائه برنامه تجاری 5 ساله
 • استخدام حداقل 5 کارمند دارای اقامت در سن مارینو
 • خرید یک ملک به مبلغ حداقل 300 هزار یورو، یا امضا قرارداد اجاره مالی( با پرداخت اولیه مبلغ 300 هزار یورو).

در هر دو مورد فوق، به عنوان ضمانت بازپرداخت منافع اقتصادی اعطا شده، (مالیات، کمک های مالی، اعتبارات، کارمندان) امتیاز ویژه ای در مورد منافع دولت در نظر گرفته می‌شود.

اجازه اقامت برای سرمایه‌گذاران در برخی از شرکت‌ها

این نوع اجازه اقامت شامل کسانی می‌شود که حداقل 25 درصد سهام یک شرکت را دارا باشند یا مدیر و یا رئیس هیئت مدیره شرکت باشند و اگرکه شرکت در زمینه خاصی فعالیت می‌نماید، به عنوان مثال:

 • تولید کالاها و خدمات پیشرفته از نظر فنی
 • اقتصاد سبز
 • فرهنگ و هنر
 • مدیریت، مارکتینگ، ارتباطات بین‌المللی، آموزش، فعالیت‌های تحقیق و توسعه
 • بخش‌های تولید سنتی با تاثیرات اندک بر سیستم زیست‌محیطی

افراد جهت اقدام برای اخذ مجوز اقامت برای هریک از موارد تجاری، باید اثبات نمایند که دارای درآمد مناسب و محل اقامت می باشند. ضمنا خرید بیمه‌نامه مناسب با حداقل پوشش سالانه 30 هزار یورو نیز ضروری می‌باشد.
اعتبار اجازه اقامت 12 ماه بوده و تا 5 سال قابل تمدید است، اجازه اقامت به همسر، شریک و یا فرزندان تا سن 25 سال نیز تعلق می‌گیرد.

افکارتان را باما در میان بگذارید

برای افزودن دیدگاه باید وارد شوید .