فصلنامه46-کارجویان

کارجویان

جنسیتتاریخ تولدمدرک تحصیلیرشته تحصیلیتجربه
زن1359کارشناسیزبان ایتالیایی11 سال – انجام امور اداری
مرد1366کارشناسیبرق10 سال – مهندسی شبکه انتقال و توزیع برق
زن1365کارشناسی ارشدمهندسی نساجی10 سال – فروش

فصلنامه45-اعضای جدید

خیر مقدم به اعضای جدید

مدیر عاملشرکتزمینه فعالیت
رسول صغیراپیام نگاران مللواردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز
ساتنیک رستمیشرکت حمل و نقل بین المللی تهران ترابرحمل و نقل بین المللی تهران ترابر
فريدون كيهانينارگانارائه خدمات مهندسي و اجراء در زمينه پروژه هاي نفت، گاز، پتروشيمي و ديگر صنايع
حسام حمیدینتکتاز موتورتولید و مونتاژموتورسیکلت
مهدی اسدیآرایشی بهداشتی زر آغوش فارستولید و بسته بندی لوازم آرایشی و بهداشتی
سمیه شیری رضاقلی قشلاقیشیریصنعت ساختمان- مواد غذایی و گیاهی – زعفران- جواهر
محمدعلی بهرامی نژادشرکت صنعتی ا ام سیتولید و واردات انواع پمپ های اب در زمینه ی ابیاری، کشاورزی و صنعتی
ابراهیم شیخی آهنگر کلائیسیسکوتولیدکننده مواد تزریق پلاستیک
مجتبی سجادمجتمع بین المللی چاپ و نشر جنگلچاپ افست و نشر کتاب،مجله،تقویم،دفتر و … فعالیت در زمینه صنایع بسته بندی و چاپ
بهنام کاکاوندتراز بتن البرزخدمات عمرانی و ساختمانی، واردات مواد اولیه دارویی، صادرات دارو و لوازم آرایشی و بهداشتی
امیرحسین علاقه بندبهساز کانه آراآتینتولید و فرآوری انواع سنگفرش و سنگ گرانیت ( پرفیری) واردات و صادرات تمام سنگهای معدنی و واردات ابزار آلات و ماشین آلات مربوط به معدن و سنگبری و فراوری و استخراج از معادن گرانیت یزد
مهدی سلیمیمبل زیتونطراحی و تولید تمامی مصنوعات چوبی اعم از مبل و بوفه، سرویس خواب، درب و…
محسن گل‌خاهپارس کنترل پیشروتولید کننده سیستم های کنترل ، تابلو های کنترل
علی اصغر محمدی سپهرفن و توسعه صنعت یار ایرانیانبازیافت فلزات و تولید مفتول و سیم و کابل مسی
حسین مرتضویحسین مرتضویطراحی و تولید مصنوعات چوبی و دکوراسیون داخلی
مسعود طاهری رادیاسمین پارسهگردشگری و اقامت
سعید شریفیبازرگانی راسا سپند آریاخدمات بازاریابی و فروش محصولات دانش بنیان در بازار کشورهای CIS و شرق آفریقا
فرهاد ورمزیاریدلسا گوهر فیداربازرگانی (تامین انواع کمپرسور های اسکرو و قطعات کمپرسور های اسکرو)
مرتضی سلیمیمبل زیتونطراحی و تولید مصنوعات چوبی و دکوراسیون داخلی
پریسیما شاشانیترش نارینتولید انواع کنسانتره و پوره میوه جات
مهسا خسرویتیرناو ساتراپحمل و نقل بین المللی کالا
احمدآقا ترک نژادمدیریت پروژه های سرمایه گذاری ابتکار سازه ایرانیانمدیریت پروژه های سرمایه گذاری در حوزه ساختمان
شهلا رحمتیآژانس هواپیمایی یکه تاز پروازبرگزاری و اجرای خدمات گردشگری و مسافرتی آژانس هواپیمایی یکه تاز پرواز ارائه خدمات مسافرتی و گردشگری در ایران و سراسر جهان دارای مجوز بند ب ج و الف صادرات و واردات زعفران
سید مهدی موسویاوج گوهر گیتیاﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ اﻋﻢ از ﺧﺮﯾﺪ،ﻓﺮوش،ﺗﻮزﯾﻊ،ﺻﺎدرات و واردات ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎى ﻣﺠﺎز ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ،ﮐﺎﻻﻫﺎى ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻰ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎى راﯾﺎﻧﻪ اى و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ.اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺮاﺋﻰ،ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ و ﻓﻨﻰ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ، ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت و ﻣﺰاﯾﺪات داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ.اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻃﺮح در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ.اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره،ﮐﺎرﮔﺰارى و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ.اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﻰ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﺎ اﻋﻄﺎى ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﻰ.ﻋﻘﺪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ و ﻗﺮارداد ﻫﻤﮑﺎرى ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﻰ و ﺣﻘﻮﻗﻰ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر.ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ و ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎى داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ.ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﯾﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ،ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪى،ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ،ﺗﻌﺎوﻧﻰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ و ﯾﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﻋﻢ از ﺑﻮرﺳﻰ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺑﻮرﺳﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻘﯿﻘﻰ و ﯾﺎ ﻣﺪﻧﻰ.ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻣﻮال،اﻣﻼك و اراﺿﻰ در راﺳﺘﺎى ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺮﮐﺖ.اﺧﺬ وام و ﺗﺴﻬﯿﻼت از ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻰ و ﺧﺼﻮﺻﻰ.
فرزانه حسین زاده سرخه ریزیکارا ایساتیس مهامصادرات و واردات، بازرگانی، تولید و توزیع کلیه محصولات آرایشی و بهداشتی
مسعود نعمتی جزیشرکت چابک ریس خزرتولیدی – نساجی (تولید انواع نخ)
امیررضا فاضلیآریا تجارت ماندگار منطقه آزاد کیشواردات و عرضه غدا و ملزومات حیوانات خانگی نماینده رسمی برند ایتالیایی Roman Pet وارد کننده برند های معتبر ایتالیایی حوزه حیوانات خانگی شامل schesir ,stuzzy, ferplast , Mpet Imac Padovan و ..
سید بهنام امینگالری طلای بهنامطراحی و تولید و فروش مصنوعات طلا و جواهر
علی هدایتیكاسيا تجارتبازرگاني واردات پارچه و نساجی
سعید صادقیحریر نخ اصفهانریسندگی انواع نخ های پنبه ای ، پلی استر و مخلوط در سیستم اپن اند و رینگ
حمید صادقیجمیل نخ اصفهانرسیندگی انواع نخ های پنبه ای ، پلی استر و مخلوط در سیستم اپن اند و رینگ
اسداله اصلانی قزلبلاغپایا جین اصفهانریسندگی انواع نخ های پنبه ای ، پلی استر و مخلوط در سیستم رینگ و اپن اند – بافندگی پارچه های جین
طه حاجی علی اکبرتین تجارت نیکفعالیت در زمینه بازرگانی رشته فعالیت واردات کاغذ ، کشنده ، چوب ، آسانسور ، مبل ، خمیر کاغذ
ساناز گل‌چین خرازیگل چینسازندگی و پخش طلا و جواهر و نقره
سعید رفیعی فردصنعتی پترونیکان جنوبتولید کاغذ و مقوا از کربنات کلسیم با نام تجاری نیکان ، که در دنیا با نام stone paper شناخته می شود ، در حال حاضر این شرکت تنها تولید کننده این نوع کاغذ به روش کانتینیوس در خاور میانه می باشد و قابلیت تولید کاغذ از ضخامت ۸۰ میکرون تا ۵۰۰ میکرون با ظرفیت بالغ بر ۳۶۰۰ تن در سال را دارا می باشد، همچنین این شرکت تنها دارنده دانش فنی تولید ماشین آلات در کشور می باشد و در فاز توسعه در حال افزایش ظرفیت خود با ساخت ۸ خط تولید در داخل کشور می باشد . محصولات این شرکت در تمامی صنایع چاپ و بسته بندی قابل استفاده می باشد .
رضا سرائیماشین سازی اراکتولید 77 نوع محصول: 1-صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 2-صنایع معدنی و فولاد 3-تاسیسات حرارتی و دیگ های بخار 4-ریخته گری آلیاژی و آهنگری 5-نیروگاه های تجدید پذیر 6-پل، سازه های فلزی و تاسیسات بندری
پدرام الهامی نیاابتکار انرژی ایرانیانشرکت انرژان نماینده گروه رین هازن آلمان است که این گروه 2 کارخانه بزرگ در ایتالیا به نام های CaptوCedaspe که لوازم جانبی ترانسفورماتور تولید می کنند. لذا این شرکت نمایندگی کارخانه یا شرکت ایتالیایی را در ایران به عهده دارد.
مهناز احمدونددرنا دام داروپخش سراسری انواع دارو و واکسنها و ملزومات دامپزشکی در سراسر کشور از برندهای وارداتی معتبر اروپایی و آسیایی
حسن زارعیآموت سیرشرکت گردشگری و خدمات مسافرتی

istockphoto-614978918-612x612

آشپزی ایتالیایی – کانولی (Cannoli)

 دسر کانولی (Cannoli) به معنی «لوله‌های کوچک» یکی از معروف‌ترین غذاهای سیسیل است که حتماً‌ باید آن را امتحان کنید. کانولی در واقع  پوسته‌های ترد پر از ریکوتا (نوعی پنیر بی‌نمک ایتالیایی) می‌باشد که به‌عنوان یک دسر ایتالیایی محبوب در کل دنیا شناخته می‌شود.

مواد لازم برای خمیر :

 • کره: ۳۰ گرم
 • زرده تخم‌مرغ: ۳ عدد
 • رنده پوست لیمو: ۱ قاشق چای‌خوری
 • دارچین:۱ قاشق غذاخوری
 • سرکه سفید:۱ قاشق چای‌خوری
 • شکر: ۳۰ گرم
 • نمک: 1/4 قاشق چای‌خوری
 • آرد: ۲۵۰ گرم
 • مواد لازم برای داخل کانولی :
 • پنیر ماسکارپونه: 2/1 فنجان
 • پنیر ریکوتا: 2/1 فنجان
 • پودر شکر: ۱/۴ فنجان
 • عصاره وانیل یا قهوه: ۲ قاشق چای‌خوری

دستور پخت :ابتدا در یک ظرف دارچین، شکر، نمک و آرد را به‌خوبی مخلوط کرده و در ظرفی دیگر کره نرم شده، زرده تخم‌مرغ و سرکه را مخلوط نموده تا کاملا یکدست شود و سپس آن را کم‌کم به مخلوط اول افزوده و با دست ورز دهید تا خمیر کاملا یکدست شود، سپس آن را در ظرفی درپوش دار به مدت ۲ ساعت داخل یخچال بگذارید.

روغن را داخل تابه‌ای مناسب و عمیق ریخته و اجازه دهید تا کاملا داغ شود. قالب‌های استیل استوانه‌ای شکل (قالب کانولی) را کمی چرب کنید تا بعد از سرخ شدن کانولی‌ها راحت از آن‌ها جدا شوند. خمیر را از یخچال بیرون آورده و به کمک وردنه کاملا پهن کنید. از خمیر پهن شده تکه‌های گرد به اندازه یک کف دست یا کمی بزرگ‌تر جدا و به دور قالب‌ها بچسبانید.

حال قالب‌ها را به نوبت درون روغن داغ قرار دهید و ۲ تا ۴ دقیقه فرصت بدهید تا کاملا سرخ شوند. بعد از سرخ شدن، هنگامی که هنوز پوسته کانولی گرم است آن‌ها را از قالب جدا و روی دستمال کاغذی مناسب بگذارید تا سرد شود.

پنیر ماسکارپونه، پنیر ریکوتا، پودر شکر و عصاره قهوه یا وانیل (به دلخواه) را با هم مخلوط و به آرامی هم بزنید تا سفت و یکدست شود. مایه به‌دست‌آمده را به کمک قیف یا ماسوره مناسب درون پوسته کانولی بریزید.

Delicious pizza calzone, Italian food

آشپزی ایتالیایی – پیتزا کالتزونه Calzone

پیتزا کالتزونه یک پیتزای خاص ایتالیایی است که محتویات آن در وسط خمیر پیتزا قرار می‌گیرد. داخل خمیر این نوع از پیتزا  با مواد مختلفی مانند سوسیس – کالباس -مرغ – قارچ – گوشت چرخ‌کرده – فلفل دلمه و … پر می‌شود.

مواد لازم :

 • خمیر پیتزا: 450 گرم
 • پنیر ریکوتا: 1/2 فنجان
 • پنیر پارمژان رنده شده: 1/2 فنجان
 • سیر رنده یا ریز خردشده: 3 حبه
 • پیازچه خردشده: 2 قاشق غذاخوری
 • مرغ پخته و خردشده: 2 فنجان
 • پنیر موتزارلا رنده شده: 1 فنجان
 • کره آب شده: 2 قاشق غذاخوری
 • سس مارینارا برای سرو

طرز تهیه:

فر را روی 200 درجه سانتی‌گراد گذاشته و کف  سینی فر را کاغذ روغنی  قرار دهید. خمیر پیتزا را به 4 بخش تقسیم کرده و هر تکه از آن را با وردنه به‌صورت دایره‌هایی با قطر حدودا 17 سانتیمتر شکل دهید. پنیر ریکوتا، پنیر پارمژان، سیر رنده شده، پیازچه خرد شده،  نمک و فلفل را در ظرف جداگانه مخلوط کنید و سپس مرغ پخته و خردشده را به آن اضافه و با مواد فوق ترکیب کنید. 4/1 مواد را روی نصف یکی از خمیرها قرار داده و با فاصله 1-2 سانت از لبه‌ها پخش کنید و در ادامه پنیر موتزارلا را روی مواد ریخته و طرف دیگر خمیر را روی مواد قرار داده تا یک نیم دایره تشکیل گردد. سپس با دست لبه‌های خمیر را پیچانده تا لبه‌ها کاملا مهر و موم شوند. به همین ترتیب سه خمیر دیگر را نیز آماده کنید. کالتزونه‌ها را با فاصله داخل سینی فر که از قبل به مدت 15 دقیقه گرم شده است قرار دهید تا پنیر آب شود و روی کالتزونه‌ها برشته و طلایی شود.

main

گردشگری در ایتالیا – Ivrea

Ivrea (ایورآ) شهری کوچک و بسیار باستانی در استان پیمونته (Piemonte) می باشد که در شمال ایتالیا و بر فراز کوه‌های آلپ واقع شده است. نام لاتین آن Eporedia بوده که از قرن ها پیش بر روی آن نهاده شد و همچنان برخی این شهر را به همین نام می‌شناسند.

این شهر با دارا بودن جمعیتی در حدود 23000 نفر دارای مکان هایی باستانی جذاب و دیدنی برای هر گردشگری است. از جمله آنها به کلیسای جامع این شهر که متعلق به قرن چهارم میلادی است و کتابخانه «کاپیتولار» در نزدیکی این کلیسا با مجموعه ای از کتاب های بسیار قدیمی و نفیس، پل قدیمی Ponte Vecchio مربوط به سال 100 بعد از میلاد، بقایای یک تئاتر رومی مربوط به قرن یکم میلادی و موزه فضای باز Pier Alessandro می توان اشاره نمود. اما چیزی که بیشتر از همه باعث شهرت و محبوبیت این شهر کوچک شده کارناوالی به نام “جنگ پرتقال” است  که یکی از کارناوال‌های شاد و بسیار پر طرفدار در ایتالیا به شمار می‌آید. این جنگ عجیب و جالب فوریه هر سال و به مدت سه روز در شهر ایورا برگزار می‌شود و در طول برگزاری آن 57 هزار جعبه پرتقال و به عبارتی 400 تن از این میوه وارد شهر می‌شود.

در مورد تاریخچه این فستیوال داستان‌های متفاوتی وجود دارد اما به نظر می‌رسد شروع آن به قرن 19 باز می‌گردد که مردم شورشی میوه‌هایی که اشراف به آنها می‌دادند را بیرون می‌انداختند. حالا آن اعتراض جای خودش را به رویدادی شبیه به بازی و جنگ داده که بر اساس آن تیمی به شکل نظامیان لباس پوشیده و از داخل یک کالسکه باربری پرتقال‌ها را به بیرون پرتاب می‌کند و تیم دیگر باید دوباره آنها را به داخل گاری پرت کند. این برنامه تماشاگران بسیار زیادی دارد و هر سال هزاران نفر خودشان را به شمال ایتالیا می‌رسانند تا جنگ پرتقال‌ها را از نزدیک ببینند.

در این سه روز ماموران اورژانس هم حوالی میدان جنگ حضور دارند تا به مجروحان و آسیب دیدگان کمک کنند. آنهایی که دوست دارند با وجود حضور در وسط میدان جنگ هیچ‌گونه جراحتی نبینند کلاه‌ قرمز بر سر می‌گذارند تا به‌عنوان تماشاچی شناخته شوند.

هر تیم لباس مشخصی می‌پوشد و تیم برنده بر اساس مهارت در پرتاب، میزان استفاده از پرتقال و رعایت بازی جوانمردانه و اینکه به سوی اسب‌ها پرتقال پرتاب نکنند انتخاب خواهد شد و پس از پایان مراسم تیمی صد نفره وظیفه تمیز کردن خیابان‌های پرتقالی شهر را بر عهده خواهند داشت.

اگر ماه فوریه به ایتالیا سفر می‌کنید برای دیدن این کارناوال از ایورآ دیدن کنید. این شهر در فهرست میراث جهانی یونسکو نیز قرار دارد.

Island,Murano,In,Venice,Italy.,View,On,Canal,With,Boat

مورانو، قلب تپنده هنر شیشه گری در ایتالیا

ونیز، خاستگاه شیشه‌سازی در ایتالیا است که قدمت آن به دوران امپراتوری روم برمی‌گردد، زمانی که شیشه‌های قالب‌گیری شده برای نورپردازی در حمام‌ها استفاده می‌شد. ونیز با ترکیب تجربه رومی و مهارت های آموخته شده از امپراتوری بیزانس و تجارت با مشرق زمین، در اوایل قرن هشتم به عنوان یک مرکز برجسته تولید شیشه ظهورکرد. یکی از اولین کوره های شیشه در یک جزیره ونیزی، متعلق به قرن هشتم است که توسط باستان شناسان در سال 1960 کشف شد.

با تصویب قانونی در سال 1291 جزیره کوچک مورانو در شمال شرقی ونیز به عنوان یک مرکز برتر تولید شیشه شناخته شد. طبق این قانون کلیه کوره‌های مورد استفاده برای شیشه‌سازی از ونیز به مورانو منتقل گردید تا از خطر آتش سوزی ناشی از گسترش کوره‌ها به سازه‌های چوبی ونیز پرجمعیت پیشگیری شود. بسیاری از مورخان معتقدند که انگیزه واقعی این قانون منزوی کردن صنعتگران شیشه در مکانی بود که قادر به افشای اسرار تجاری نباشند و متعاقب آن طبق مصوبه‌ای خروج هنرمندان شیشه‌ساز از شهر ممنوع شد.

صنعتگرانی که در تجارت شیشه کار می‌کردند به دلیل تخصص ویژه پاداش خوبی دریافت می‌کردند و موقعیت اجتماعی ممتازی داشتند که همه این اعتبار و ویژگی‌ها به‌دلیل حفظ اسرار مرتبط با صنعت شیشه و مسائل مرتبط با آن انجام می‌شد. این امر در کنار موقعیت مناسب ونیز  و قرار گیری در چهارراه تجارت بین شرق و غرب، به ونیز در تولید و فروش شیشه با کیفیت در سراسر اروپا قدرتی انحصارطلبانه داد که برای قرن ها ادامه داشت.

اولین شیشه گران در مورانو سبکی را توسعه دادند  که از مسلمانان و آسیایی‌ها تاثیر گرفته بود و کارهای منحصر به فردی ساختند که نزد نجیب‌زادگان و کلیساهای کاتولیک ایتالیا بسیار غنیمت شمرده می‌شد.

در قرن ۱۴، این صنعتگران متخصص مورد احترام و ارزش زیادی بودند، به آن ها امتیازات خاصی (از جمله مصونیت از پیگرد قانونی) داده می شد که هیچ صنعتگری در آن زمان از چنین امتیازاتی برخوردار نبود.

قرن 15 و 16 و شکوفایی کامل  هنرشیشه سازی

شیشه ونیزی در قرن 15 و 16 به اوج محبوبیت خود رسید. در قرن پانزدهم، استاد آنجلو بارویر(Angelo Barovier) فرآیند تولید شیشه شفاف (cristallo) – را کشف کرد که به شیشه‌سازان مورانو اجازه داد تا تنها تولیدکنندگان آینه در اروپا باشند. علاوه بر این، محبوبیت جنس چینی در میان اشراف اروپایی باعث کشف و تولید شیشه سفید چینی به نام  (lattimo) شد.

انواع دیگر فنون شیشه‌سازی مانند میناکاری و تذهیب شیشه که منشا آن خاورمیانه است، شیشه فیلیگرانا که با استفاده از میله‌های شیشه‌ای با نخ‌های داخلی شیشه‌های سفید، طلایی یا رنگی به‌هم‌پیچان یا متقاطع ساخته می‌شود و همچنین شیشه‌های یخی( با ترک های ریز و تنوع شکل ها و رنگها) رایج شدند. پس از آن نیز انواع مختلفی از کارهای شیشه‌ای در مورانو توسعه یافت که در آن نه تنها از تکنیک بلکه از مواد معدنی مختلفی برای دستیابی به زیبایی و کیفیت منحصر به فرد استفاده شد که در زیر به چند نمونه از این تکنیک‌ها اشاره شده است:

بولیکانته (Bullicante)

صنعتگران ماهری با استفاده از تکنیک ایتالیایی و بسیار سخت ساخت شیشه تزئینی، الگویی با فاصله و حالتی یکنواخت از حباب های هوا در لایه های شیشه را ایجاد کردند. تکنیکی بسیار سخت برای استادان که در آن صنعتگران حباب های هوا را از طریق میله دم (Pontil Rod) وقتی که شیشه حرارت دیده و نرم است وارد آن می کنند.

آونتورین (Aventurine)  

تکنیک استفاده از تکه های ریز طلا یا دیگر فلزات در فرآیند ساخت است که طی آن شیشه هایی درخشان و پر تلالو تولید می‌شود.

  (Cameo)

تکنیک (جوش دادن به وسیله ذوب ماده) با رنگ های متضاد و سپس حکاکی روی لایه بالایی شیشه ها می‌باشد که این تکنیک در اوایل قرن بیستم بسیار محبوب بود.

میلفیوری مورین (Millefiori Murrine)

روش ساخت میله هایی شیشه ای با یک طرح “گل” که تنها از مقطع عرضی میله قابل مشاهده است. سپس برش های نازکی از این گل ها در کنار هم برای پوشش سطحی شیشه ای قرار می گیرد.

از سوی دیگرجواهرات و ساعت های دست ساز نیزکه توسط صنعتگران شیشه مورانو طراحی و تولید می‌شوند با پیشینه‌ای از سنت هزار ساله و ترکیبی از طراحی نوآورانه به همراه زیبایی و لطافت ونیز،  همواره دوست داشتنی و مورد توجه بوده‌اند.

کارهای شیشه ای که در ونیز و مورانو ساخته می شوند  شامل آینه دکوراتیو ، جام ها، گلدان ها، مجسمه ها، جواهرات، لامپ ها، حباب لامپ های دیواری و دیگر کارها – به عقیده خیلی ها جزء بهترین ها در جهان هستند.

قرن هفدهم و کاهش رشد شیشه ونیزی

در قرن هفدهم، به دلیل از بین رفتن قدرت ونیزی و اهمیت تجاری ونیز به‌عنوان یک  مرکز عمده بازرگانی، قدرت انحصاری آن در شیشه سازی نیز کم رنگ تر شد اما به دلیل گسترش تکنیک‌های جدید به واسطه گرایش‌ به سبک  باروک در معماری، نقاشی، دکوراسیون داخلی و سایر اشکال هنری و صنایع دستی در اروپا این صنعت تزئینات شیشه ای با رنگ های روشن و پیچیده با اشکالی از گل ها و حیوانات ، تکنیک های جدید شیشه شامل آوونتورینا (لکه های فلزی تعبیه شده در شیشه برای ظاهری درخشان) و کالسدونیا (استفاده از سنگ های نیمه قیمتی در کنار شیشه)، تزئینات برجسته روی شیشه و مهره های میلیفیوری را شامل می شد و همچنان تا امروز در ونیز و مورانو پابرجا مانده است. این تکنیک های جدید به حدی موفقیت آمیز بود که حتی دربارهای سلطنتی ظروف شیشه ای را به صنعتگران مورانو سفارش می دادند. به عنوان مثال فردریک چهارم پادشاه دانمارک در اوایل قرن هفدهم مجموعه ای شیشه ای را خریداری کرد که در حال حاضر در کاخ روزنبورگ در کپنهاگ نگهداری می‌شود.

قرن 18 و 19 – سقوط و ظهور

در قرن هجدهم، برخی از تکنیک‌های جدید مانند حکاکی روی ظروف شیشه‌ای و آینه‌ها معرفی شدند، اما تاثیر قابل‌توجهی بر این صنعت نداشتند و با فتح ونیز توسط ناپلئون در سال 1797 و تعطیلی تمامی اصناف ونیز، فعالیت در صنعت شیشه‌سازی نیز به شدت کاهش یافت.

تقریباً نیمی از 24 کوره ای که در مورانو تا سال 1800 وجود داشت تعطیل شدند و تنها 5 کوره به تولید شیشه دمیده ادامه دادند.

اما دوباره در سال 1854 زمانی که شش برادر توسو شرکت Fratelli Toso را تاسیس کردند که در ابتدا اقلام شیشه ای خانگی و شیشه های پنجره را تولید می کرد  ولی به تدریج به احیای تکنیک های فراموش شده گذشته روی آوردند.

مقامات ونیزی به زودی قراردادی پانزده ساله با شرکت Toso برای بازسازی موزاییک‌های کلیسای سنت مارک امضا کردند. تقریباً در همان زمان، در سال 1861، آنتونیو کولئونی، شهردار ونیز، و وینچنزو زانتی، تصمیم گرفتند بایگانی اختصاص داده شده به تاریخ ونیز که نه تنها حاوی نوشته‌های مختلف بلکه همچنین اشیاء هنری تولید شده در شهر باشد، گردآوری کنند. جمع آوری اشیاء برای آرشیو باعث علاقه مجدد به تاریخ ونیز، شکوه گذشته و صنایع دستی معروف آن از جمله شیشه سازی شد. این امر به نوبه خود موجب گردید تا مقامات، مدرسه ای برای شیشه سازان راه اندازی کنند که افراد علاقمند بتوانند تکنیک ها و اسرار فراموش شده این صنعت را در آن دوباره بیاموزند که این اقدام تحسین بین‌المللی و مدال های متعددی را در نمایشگاه‌های جهانی برای ونیز به همراه داشت. این موفقیت و تبلیغات منجر به احیای کامل مورانو شد و این شهر بار دیگر به یک مرکز اقتصادی پر رونق تبدیل شد و تا سال 1869 سه هزار و پانصد نفر در این حوزه در مورانو و ونیز مشغول به فعالیت شدند.

قرن بیستم – هویت جدید هنر شیشه در مورانو

در آغاز قرن بیستم، استادان شیشه‌ساز مورانو همچنان شیفته بازتولید سبک‌های کلاسیک و کشف مجدد تکنیک‌های باستانی بودند و این موضوع به خوبی در نمایشگاه اشیاء شیشه‌ای مورانو و ونیز که در سال 1895 در تالار شهر مورانو برگزار شد، مشهود بود. قوانین نمایشگاه حکم می‌کرد که آثار به نمایش درآمده بازتولید ظروف شیشه ای عتیقه باشند. در این رویداد مهم، افرادی از همه جای جهان برای بازدید و تحسین هنر شیشه سازی حضور داشتند و از آثاری که ریشه در سنت منحصربه‌فرد مورانو دارند، استقبال کردند.

شکاف بین روندهای مدرن رایج در اروپا در آن زمان قوت می‌گرفت، آثار صنعتگران مورانو که عمیقاً به سبک‌ها و روش‌های گذشته وابسته بودند را برجسته کرد. این شکاف در نمایشگاه جهانی پاریس در سال 1900 آشکارتر شد و به دنبال آن نمایشگاه‌های هنرهای تزئینی در تورین در سال 1902 و میلان در سال 1906 برگزار شد.

در دهه 1920، سبک‌های مدرن‌تر با طرح‌های ساده‌تر، تمیزتر و کاربردی‌تر جایگزین هنر نو شد. به این صورت که اشیاء کمتر تزئین شده با خطوط ملایم تر و تمرکز بیشتر بر روی ظروف شیشه ای به عنوان بخشی از طراحی داخلی درآمدند. شرکت جدیدی به نام  Muranesi Capellin Venini که در سال 1921 تحت رهبری ویتوریو زچین به عنوان طراح اصلی آن تأسیس شد، پیشتاز این سبک شد.

اندکی بعد، در اواخر دهه 1920 تا اوایل دهه 1930، سبک مهم دیگری در مورانو به رهبری Maestri Vetrai Muranesi شکل گرفت و آن هنر ساخت حیوانات شیشه ای بود که حتی امروز نیز محبوب است از دیگر نوآوری های مهم می‌باشد که در دهه 1930 مورد حمایت قرار گرفت و در اوایل دهه 1940 ادامه یافت، تولید مجسمه های شیشه ای از زنان و فیگورهای کلاسیک بوکسورها و خدایان، حکاکی روی شیشه، وسایل روشنایی مدرن و ظروف شیشه ای شفاف بود.

در طول جنگ جهانی دوم، این صنعت رشد نکرد، اما به محض پایان جنگ، استادان شیشه مورانو به هنر خود بازگشتند و قطعاتی را خلق کردند که عمیقاً ریشه در روند طراحی داخلی آن زمان با تمرکز بر مینیمالیسم، کارکرد و سادگی داشت. برای حمایت از این روند، هنرمندان و صنعتگران مورانو به تکنیک های گذشته مانند مورینو و لاتیمو بازگشتند. از آن نقطه به بعد مورانو شاهد کاوش مداوم در سبک ها و تکنیک ها و تلاش برای یافتن انسجام بیشتر بین تسلط فنی و طرح کلی، رنگ و دکوراسیون بوده است.

نوآوری مستمر حاصله منجر به افزایش محبوبیت و دریافت جوایز متعدد در نمایشگاه های بین المللی هنری مختلف برای مورانو گردید. به لطف هنرمندان برجسته ای چون ارشمید سگوسو، لودویکو و لورا دسانتیلانا، توبیا اسکارپا، ارکول باروویه، فولویو بیانکونی، تونی زوچری، رومانو کریوی، جیامپائولو مارتینوزی و آلفردو باربینی، مورانو دوباره به عنوان پایتخت شیشه در جهان شناخته شد و در حال حاضر سبکهای هنری را به جای پیروی از آنها در سال های گذشته ایجاد و دنبال می کند.

11

معرفی تکنولوژی چاپ دیجیتال روی شیشه به معماران

پیش از این، زمانی که معماران می‌خواستند طرحی را روی شیشه‌ چاپ کنند، به وسیله چاپ سیلک اسکرین، یک طرح را با یک و یا دو رنگ چاپ می کردند یا به نوعی پیش پا افتاده از تکنولوژی چاپ دیجیتال با جوهرهای مبتنی بر مواد ارگانیک محدود می‌شدند که کارکردن با آنها بسیار مشکل بود. در حال حاضر، با پیدایش جوهرهای سرامیکی قابل چاپ در رزولوشن های بالا، تکنولوژِی چاپ دیجیتال ارتقا پیدا کرده، و این منجر به یک فرآیند چاپ قابل کنترل‌تر از نظر ابعاد چاپ، ضخامت رنگ شده و گستردگی گامت، دوام و مقاومت رنگ بیشتری ایجاد کرده است. نسل فعلی چاپگرهای دیجیتال به معماران و طراحان این فرصت را می دهد تا آنچه را که قبلا فقط یک شیشه ساده ساختمانی و یا شیشه لوازم خانگی بود، به یک بوم نقاشی تبدیل کنند.

مقایسه با سایر روش های چاپ روی شیشه

هزینه هر یک از این انواع چاپ بسته به اندازه پروژه یا پیچیدگی طرح آن ها متفاوت است، اما آنها به طور کلی با یکدیگر قابل رقابت هستند.

در گذشته، زمانی که میل به افزودن یک عنصر طراحی بصری به نما یا فضای داخلی ساختمان وجود داشت، معماران تا حد زیادی به طیف محدودی از پترن ها، از جمله طرح‌های مناسب برای چاپ سیلک و الگوهای مختلف لمینیت محدود می‌شدند.

چاپ سیلک اسکرین معمولاً زمانی مقرون به صرفه است که:

– یک یا  نهایتا دو رنگ در طرح وجود داشته باشد،

– طرح های تکراری برای چاپ استفاده شوند،

– ضخامت طرح در تمامی سطح چاپ یکسان بماند،

– نوع جوهر در تمامی سطح چاپ یکسان بماند.

با این حال، اسکرین مورد استفاده در چاپ سیلک اسکرین ممکن است گران باشد و عمر مفید زیادی هم ندارد. اندازه مش رنگ به رنگ می تواند متغیر باشد و تغییر رنگ نیاز به شستشوی اسکرین دارد.

چاپ فیلم لمینیت می تواند مفید باشد، اما از آنجایی که باید بین دو تکه شیشه لمینیت شود، در جایی که  فقط یک لایه شیشه مورد نظر است استفاده ای ندارد. فیلم های لمینیت چاپ شده ممکن است در طول فرآیند تولید در معرض کشیدگی و اعوجاج قرار گیرند، اما در مدت زمان طولانی کیفیت خود را مانند جوهر سرامیکی حفظ می کنند.

چاپ دیجیتال ( و به خصوص سرامیکی) به رفع برخی از این موانع کمک می کند، اما ممکن است در همه موارد راه حل ایده آل نباشد. باید به عنوان مکملی برای سایر فناوری ها، از جمله چاپ اسکرین و چاپ فیلم های لمینیت، در نظر گرفته شود. اگر رنگ های متعدد در یک طرح وجود دارند، از یک طراحی پیچیده استفاده شود یا سایز تصویر بسیار بزرگ است و ضخامت های گوناگون رنگ مورد نظر باشد، چاپ دیجیتال ممکن است ایده آل باشد

 

چاپ با جوهر فرا بنفش یا UV در مقابل جوهر سرامیکی

فرآیندهای چاپ عموماً بوسیله دو دسته جوهر انجام می گیرند که ممکن است هر کدام از آنها به دسته های مختلفی تقسیم شوند:

– جوهرهای سرامیکی قابل سیکوریت

– فرابنفش آلی

چاپ با جوهرهای فرا بنفش برای کاربردهای داخل ساختمان مناسب است، اما متاسفانه استفاده محدودی در نمای ساختمان ها، محیط های مرطوب و خورنده دارد زیرا جوهر در طول زمان تحلیل می‌رود. در عوض، چاپ با جوهر سرامیکی در هر دو کاربرد بیرونی و داخلی مفید است و می توان از آن در مکان‌های متفاوتی استفاده کرد.

چاپ دیجیتال با جوهر سرامیکی انعطاف‌پذیر است. به این معنی که می‌توان به روی آن پروسه های دیگری نیز انجام داد: می توان آنها را یک و یا چند لایه لمینیت کرد، سکوریت کرد و نیز از آنها در شیشه های عایق ساختمانی به صورت تخت و یا خم شده استفاده کرد. همچنین می‌توان آنها را به شیشه های LOW-E و یا به انواع آینه های نقره و یا آلومینیوم تبدیل کرد.

موارد استفاده

شیشه چاپ دیجیتال با جوهر سرامیکی را می توان در بسیاری از نواحی ساختمان استفاده کرد، از جمله:

نماهای خارجی ساختمان, پارتیشن ها، علایم راهنمایی و نشان ها، شیشه های مخصوص اجاق گاز و گاز های رو میزی؛ شیشه های مخصوص کابین دوش حمام، شیشه ها و سرامیک های کف و دیوار سرویس های بهداشتی و حمام، کابینت های آشپزخانه، کف استخرها، شیشه های کاربردی در معماری محیطی، پله ها، شیشه های پشت کابینت، مبلمان و میز های اداری، و غیره.

در فناوری چاپ دیجیتال می توان انواع مختلفی از تصاویر را چاپ کرد، از جمله تصاویر واقعی که با دوربین های با کیفیت بالا گرفته می شوند، متن و پترن های گرافیکی برداری. علاوه بر این، بافت هایی مشابه سطح چوب، گرانیت و سنگ مرمر را می توان با وضوح عالی تولید کرد در این فناوری هم شفافیت رنگ و هم میزان عبور دهی نور در چاپ کاملا قابل کنترل هستند.

شیشه های چاپ دیجیتال  با جوهر سرامیکی را  به همان شیوه ای که سایر شیشه هایی که با رنگ های سرامیکی معمول پوشش داده شده اند، نگهداری می کنند. به عنوان یک قاعده کلی، اگر به شیشه آسیب برسد، و یا آنقدر خراش بر دارد که آسیب به لایه های درونی وارد شود، به چاپ نیز آسیب خواهد رسید. نور شدید آفتاب، شستشو، و خش های معمول قدرت آسیب به شیشه چاپ شده با جوهر سرامیکی را ندارند.

اصول اولیه چاپ دیجیتال

شیوه های چاپ دیجیتال مختلفی برای بازار شیشه های ساختمانی و دکوراسیون داخلی وجود دارد. دو تفاوت اصلی در این تکنیک‌های چاپ دیجیتال، نوع جوهر مورد استفاده و نحوه انتقال جوهر از هد چاپگر بر روی شیشه‌ است. این مقاله عمدتاً بر روی چاپگرهای جوهرافشان با استفاده از فناوری “قطره بر حسب نیاز” و یا Drop on Demand تمرکز دارد.

این چاپگرها از هدهای چاپ قابل برنامه ریزی که مشتمل بر تعداد زیادی از نازل ها هستند، استفاده می کنند که درست بالای سطح شیشه که تصویر به روی آن پاشیده می شود به صورت ثابت و یا متحرک فعال می شوند و جوهر را روی سطح شیشه در فقط در محل مناسب و به میزان مناسب می پاشند، از این رو به آن “ قطره بر حسب نیاز “می گویند. چاپگرها را معمولاً در یک کارخانه پردازش شیشه قرار می دهند. استفاده از اتاق تمیز برای کاهش احتمال آسیب زدن ذرات معلق در هوا به کیفیت چاپ، واجب عینی محسوب می شود.

ویژگی های جوهر سرامیکی

جوهرهای سرامیکی که در چاپ دیجیتال استفاده می‌شوند، مشابه جوهرهای مورد استفاده درچاپ اسکرین هستند. هر دو بر پایه سرامیک هستند و عملکرد و رفتار تقریباً یکسانی دارند. تفاوت اصلی این است که جوهرها با ذرات کوچکتر شیشه تولید می شوند تا به آنها اجازه دهند از طریق هد چاپگر، جوهر روی شیشه پاشیده شود. جوهرها همچنین حاوی رنگدانه‌های معدنی هستند که به آن‌ها کمک می‌کند تا بعد از پخته شدن در کوره سیکوریت و در طول عمر تصویر، از نظر کیفیت و شدت پایدار باشند.

دقت کنید که جوهرهای مورد استفاده در لوازم داخل ساختمان باید فاقد هر گونه فلز سنگین مانند کادمیوم یا سرب باشند.

رنگ ها توسط معماران به دو صورت می توانند سفارش داده شوند.

– سفارش رنگ مورد نظر به کارخانه تولید رنگ با اعلام  RAL و یا PANTONE مورد نظر.

– ساخت رنگ به روی شیشه با استفاده از رنگ های پایه (CMYKGW).

نوع اول زمانی مفید است که رنگ های محدودی مورد نظر باشند و یا زمانی که یک رنگ هایی بدون تغییر برای پروژه هایی مانند تابلوهای راهنمایی، اعلامی ها و یا پترن های برداری مورد نیاز است. در زیر نمونه کاری که بهتر است RAL مورد نظر به کارخانه تولید جوهر سفارش داده شود را مشاهده می کنید.

مرکز مالی کینگ عبدالله، عربستان سعودی، اجرا شده توسط شرکت شیشه عربی آمریکایی.

نوع دوم اساساً همان مفهوم چاپگر جوهرافشان است. در این نوع، قسمتی از گامت رنگ با قرار دادن قطره هایی از رنگ های پایه در کنار یکدیگر به دست می آید. نگاه دقیق به صفحه تلویزیون همین اثر را دارد، صفحه نمایش عموماً از پیکسل های آبی، سبز و قرمز تشکیل شده است. این سه رنگ به صورت جداگانه از فاصله نزدیک ظاهر می شوند، اما در صورت مشاهده از فاصله دورتر، تصویر نهایی را با هم ترکیب می کنند. قطرات جوهر آبی و قرمز که در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، وقتی از نزدیک بررسی می‌شوند، به صورت جداگانه ظاهر می‌شوند، اما وقتی از فاصله دور دیده می‌شوند، ترکیب می‌شوند و بنفش را تشکیل می‌دهند.

هتل مووِنپیک در عقبه، اردن، اجرا توسط شیشه منصور.

جوهرها همچنین می توانند توسط چاپگر در ضخامت های مختلف برای کنترل شدت نور ورودی خورشید و یا تغییرات رنگ دلخواه استفاده شوند. به عنوان مثال، جوهر آبی نسبت به رنگ‌های دیگر شفاف‌تر است، بنابراین چاپ با رنگ آبی انتقال نور بیشتری را به داخل ساختمان در طول روز فراهم می کند. یک طرح عمدتاً آبی نیز ممکن است در شب از نمای بیرونی نور بیشتری خارج کند. اگر محدود کردن انتقال نور به داخل ساختمان نیز مورد نظر است، رنگ های دیگر را می توان در ضخامت های مختلف اعمال کرد تا میزان نور منتقل شده را متعادل کند. با این حال، عکس آن نیز صادق است. اگر هدف ایجاد نمایی است که اساساً با یک جلوه شیشه ای رنگی از داخل یا خارج می درخشد، می توان تصویر را برای رسیدن به جلوه مورد نظر تنظیم کرد.

دفتر مرکزی رونیکس، تهران، اجرا شده توسط شرکت ونوس شیشه

فرآیند چاپ دیجیتال

روش چاپ دیجیتال با رنگ سرامیکی دو مرحله دارد. تنظیم فایل طراحی در برنامه های نظیر فتوشاپ Photoshop و یا Corel Draw:

این مرحله به عهده معمار سفارش دهنده و یا طراح داخلی می باشد و قطعا این کار را باید با همکاری تنگاتنگ با طراح آشنا به چاپگر و یا یک فارغ التحصیل رشته چاپ که عموما در استخدام کارخانه است و نیز بعضا با یک عکاس حرفه ای مجهز به دوربین عکاسی فوق العاده قوی انجام دهد. نتیجه مرحله اول فایل های طراحی شده هستند. فایل های طراحی را می توان در فرمت های مختلف تهیه کرد. هم تصاویر متشکل از پیکسل و هم تصاویر برداری در این فرآیند قابل قبول هستند. ویژگی کلیدی این است که فایل ها باید با وضوح بالا باشند. هرچه تصویر واقعی چاپ شده بزرگتر باشد، فایل مورد نیاز باید با کیفیت تر باشد. از آنجایی که الزامات هر پروژه متفاوت است، معنای “رزولیشن بالا” نیز متفاوت است. تهیه صحیح فایل های تصویری یکی از حیاتی ترین مراحل در این فرآیند است. کیفیت شیشه چاپ شده به اندازه رزولوشن فایل تصویر مورد استفاده برای چاپ خواهد بود. برای چاپ با رزولوشن 2880 dpi باید عکسی با همین وضوح نیز داشته باشید. این مشکل برای طرح های برداری وجود ندارد.

می توانید تصمیم بگیرید که هر قسمت از تصویر شما روی قطعات مساوی شیشه و یا کل آن روی یک قطعه شیشه جابوی بزرگ چاپ شود. می توانید مکان های سوراخ کاری، بعد و یا قبل از چاپ را به برنامه بدهید. فرم شیشه می تواند مربع و یا مستطیل نباشد. در نهایت، نرم‌افزار تصویر را به فایل‌های تقسیم می کنند که برای هر نوع رنگ پایه یک برنامه متفاوت بوجود آید.

سپس، این فایل‌های مخصوص به لایه رنگ های مختلف به چاپگر فرستاده می‌شوند، جایی که تصویر آنالیز می‌شود و جوهر بر روی شیشه‌ پاشش می شود. پس از آنکه تصویر به روی قسمت بدون قلع شیشه چاپ شد، شیشه به یک اجاق فرستاده می شود تا جوهر خشک شود. چاپگرهای نسل جدید اکنون می توانند جوهر را هنگام چاپ تصویر خشک کنند. در این مرحله از فرآیند، جوهر دارای روکش مات است و به طور دائم به شیشه ای نچسبیده است.

تصویر چاپ شده از خشک کن به سمت کوره سیکوریت یا حتی خم می رود. جوهر در دمای 600 تا 670 درجه سانتیگراد (1112 تا 1238 درجه فارنهایت) بسته به تنظیمات کوره پخته می شود. تنها پس از این مرحله است که تصویر به طور دائم روی شیشه می‌نشیند و جوهر، رنگی براق به خود می‌گیرد. از اینجا، شیشه چاپ شده را می توان به فرآیندهای دیگر، از جمله اعمال پوشش های مکمل، لمینیت و خطوط دو جداره هدایت کرد و نیز می توان آن ها را خم کرد.

انواع جوهرهای سرامیکی 

جوهر های سرامیکی خود به دسته های زیر تقسیم می شوند:

– جوهر های سرامیکی مخصوص محیط آزاد ) گامت رنگ محدود در قلمرو رنگ های قرمز و زرد(

– جوهر های سرامیکی مخصوص محیط داخل ( گامت رنگ وسیع تر (

– جوهر های سرامیکی ترنس پرنت (مخصوص چاپ هاله های بصری و یا چاپ به روی پنل های سولار)

– جوهر های سرامیکی مخصوص چاپ لوازم خانگی مانند شیشه های یخچال و اجاق گاز

– جوهر های سرامیکی فلزات گرانبها مانند طلا و پلاتینیوم

– جوهر های سرامیکی رنگ های کاربردی: ضد خش (مخصوص میز آشپزخانه و پله ها)، اثر سند بلاست، اثر اسیدی

– جوهر های سرامیکی رسانای جریان الکتریکی

– جوهر های سرامیکی مخصوص شیشه های اتوموبیلی

مزایا و محدودیت ها

از مزایای چاپ دیجیتال با جوهر سرامیکی می توان به صرفه جویی در هزینه، انعطاف پذیری طراحی و تکرارپذیری اشاره کرد. صرفه جویی در هزینه نسبت به چاپ اسکرین زمانی اتفاق می افتد که  اسکرین های متعددی نسبت به تعداد واحدهای مورد نیاز برای تولید مورد نیاز باشد. همچنین هیچ هزینه ذخیره سازی با چاپ دیجیتال (چیزی مربوط به صفحه نمایش) وجود ندارد زیرا فایل ها به صورت الکترونیکی نگهداری می شوند.

انعطاف‌پذیری در طراحی با امکان چاپ تصاویری متشکل از چندین رنگ، یا چندین جنس متفاوت از رنگ به دست می‌آید. خطوط بسیار ظریف، ریز نقطه‌ها و تصاویر دوگانه به انعطاف‌پذیری ارائه شده توسط چاپ دیجیتال می‌افزایند. تصاویر دوگانه شامل تصویری است که از یک طرف شیشه با تصویری متفاوت از طرف دیگر مشاهده می شود. در نهایت، فایل‌های طراحی ذخیره‌شده به این معنی است که می‌توان سال‌ها بعد با نتایج قابل اعتماد، جایگزین‌ها و بازتولیدها را تولید کرد.

تطبیق رنگ تصویر نهایی چاپ شده با دید طراح می تواند چالش برانگیز باشد. مقدار نوری که در یک روز آفتابی، ابری، بعد از ظهر  و یا شب منتقل و منعکس می شود، بر نحوه ارائه تصویر تأثیر می گذارد.

علاوه بر این، استفاده از یک پوشش روی چاپ ممکن است شادابی رنگ ها را کم کند. انتخاب زیرلایه نیز می تواند باعث شود رنگ ها متفاوت از طرح ظاهر شوند. به عنوان مثال، شیشه شفاف معمولی ممکن است یک لایه رنگ سبز به تصویر بدهد، در حالی که یک لایه شیشه‌ای کم آهن به فروکش کردن این اثر سبز کمک می‌کند. در طراحی تصویر با استفاده از چاپ دیجیتال باید تمام این مسائل را در نظر گرفت.

آخرین نکات و نتیجه گیری

به عنوان معمار، همواره قبل ار هر اقدامی برای سفارش این موارد را در نظر بگیرید:

– هر المانی از جنس شیشه، جنس بقیه المان های اطراف را هم تحت تاثیر قرار می دهد. شیشه ای که دارای چاپ فوق العاده ای باشد. شاید یک جزء زیبا باشد، اما ممکن است که کلیت را کاملا به هم بریزد. شاید چوب، استیل، و یا سرامیک هم انتخاب های بدی نباشند.

– وقتی از شیشه بودن، و استفاده از چاپ دیجیتال یقین پیدا کردید، باید بدانید که طرحی که باید پرینت شود باید کاملا توسط خودتان و با کمک یک عکاس حرفه ای و نیز یک کارشناس چاپ آماده شود. انداختن این وظیفه به گردن کارخانه در بسیاری از مواقع همه را به دردسر می اندازد.

– حتی بعد از آماده شدن طرح، باید در کنار اپراتور دستگاه باشید تا بعد از چند بار چاپ نمونه، به نمونه ایده آل خود برسید.

– یک نسخه از فایل نهایی، RAL  رنگ های انتخاب شده، و نیز یک نمونه از شیشه خام که چاپ روی آن انجام می گیرد را همواره همراه خود داشته باشید.

– در صورتی که چاپ روی قطعات کوچک نیست، حتما بیشتر از حد نیاز سفارش دهید. و قطعات اضافی را داخل انبار مجموعه و با هر آپارتمان نگاه دارید.

– حتما از شرکت تولید کننده رنگ سرامیکی استاندارد های بین المللی لازم را بگیرید. رنگ باید تست های مقاومت در برابر نور، رطوبت، خط و خش، و مواد شستشو را داشته باشد. مواد اولیه رنگ های سرامیکی باید در کیفیت ثبات داشته باشند. بسیار دیده شده که یک رنگ با یک RAL مشخص، در دو چاپ با دو رنگ متفاوت دیده شده اند. با هر تولید کننده چاپگر و رنگ سرامیکی کار نکنید، و تحت تاثیر تبلیغات معمول قرار نگیرید. کیفیت رنگ را در زمان عقد قرارداد شرط کنید، و برای افت کیفیت رنگ در طی زمان جریمه در نظر بگیرید.

شما معماران دائما برای شناخت راه‌هایی جدید و متنوع در ارائه ایده های خود در تلاش هستید تا بتوانید امضای خود را در درون، نما، ویا محیط اطراف ساختمان و فضاهای شهری به جا بگذارید. چاپ دیجیتال به عنوان یک کمک حال در چندین حیطه به یاری شما آمده است. دستش را رد نکنید.

یک نمونه ویژه


مزرعه شیشه ای

FARM LAND

بازار  واقع در میدان شیجندل در کشور هلند در هنگام بمباران شدید در میانه ی جنگ جهانی دوم به شدت آسیب دید. یک شرکت معروف معماری در کشور هلند به نام MDRDV پیشنهاد جالبی به شهرداری شهر داد. آن سازه قدیمی به شیوه ای نوین بازنمایی شود.

با همکاری هنرمند عکاسفرانک ون در سالم” از تمام مزارع سنتی باقی مانده در این منطقه با بالاترین کیفیت ممکن و با در نظر گرفتن تمامی جزئیات عکس های زیادی گرفته شد تا بتوانند ماکت سه بعدی یک “مزرعه معمولی” را با عکس ها و با کمک رایانه بسازند. این تصویر بر روی قطعات بزرگ شیشه ای چاپ شده و به صورت پنل های عایق، کل نما را تشکیل می دهند. مزرعه شیشه ای 1.6 برابر بزرگتر از حالت معمول شده است تا بنای یادبودی برای ساختمان سنتی ایجاد کند. عکس های ارائه شده از وبسایت MDRDV تهیه شده است.

محل: هلند, شهر شیجندل

سال: 2013

مساحت: 1600 متر مربع

برنامه ها: خرده فروشی، فرهنگی، بار رستوران، سلامتی