فصلنامه46-کارجویان

کارجویان

جنسیتتاریخ تولدمدرک تحصیلیرشته تحصیلیتجربه
زن1359کارشناسیزبان ایتالیایی11 سال – انجام امور اداری
مرد1366کارشناسیبرق10 سال – مهندسی شبکه انتقال و توزیع برق
زن1365کارشناسی ارشدمهندسی نساجی10 سال – فروش

فصلنامه45-اعضای جدید

خیر مقدم به اعضای جدید

مدیر عاملشرکتزمینه فعالیت
رسول صغیراپیام نگاران مللواردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز
ساتنیک رستمیشرکت حمل و نقل بین المللی تهران ترابرحمل و نقل بین المللی تهران ترابر
فريدون كيهانينارگانارائه خدمات مهندسي و اجراء در زمينه پروژه هاي نفت، گاز، پتروشيمي و ديگر صنايع
حسام حمیدینتکتاز موتورتولید و مونتاژموتورسیکلت
مهدی اسدیآرایشی بهداشتی زر آغوش فارستولید و بسته بندی لوازم آرایشی و بهداشتی
سمیه شیری رضاقلی قشلاقیشیریصنعت ساختمان- مواد غذایی و گیاهی – زعفران- جواهر
محمدعلی بهرامی نژادشرکت صنعتی ا ام سیتولید و واردات انواع پمپ های اب در زمینه ی ابیاری، کشاورزی و صنعتی
ابراهیم شیخی آهنگر کلائیسیسکوتولیدکننده مواد تزریق پلاستیک
مجتبی سجادمجتمع بین المللی چاپ و نشر جنگلچاپ افست و نشر کتاب،مجله،تقویم،دفتر و … فعالیت در زمینه صنایع بسته بندی و چاپ
بهنام کاکاوندتراز بتن البرزخدمات عمرانی و ساختمانی، واردات مواد اولیه دارویی، صادرات دارو و لوازم آرایشی و بهداشتی
امیرحسین علاقه بندبهساز کانه آراآتینتولید و فرآوری انواع سنگفرش و سنگ گرانیت ( پرفیری) واردات و صادرات تمام سنگهای معدنی و واردات ابزار آلات و ماشین آلات مربوط به معدن و سنگبری و فراوری و استخراج از معادن گرانیت یزد
مهدی سلیمیمبل زیتونطراحی و تولید تمامی مصنوعات چوبی اعم از مبل و بوفه، سرویس خواب، درب و…
محسن گل‌خاهپارس کنترل پیشروتولید کننده سیستم های کنترل ، تابلو های کنترل
علی اصغر محمدی سپهرفن و توسعه صنعت یار ایرانیانبازیافت فلزات و تولید مفتول و سیم و کابل مسی
حسین مرتضویحسین مرتضویطراحی و تولید مصنوعات چوبی و دکوراسیون داخلی
مسعود طاهری رادیاسمین پارسهگردشگری و اقامت
سعید شریفیبازرگانی راسا سپند آریاخدمات بازاریابی و فروش محصولات دانش بنیان در بازار کشورهای CIS و شرق آفریقا
فرهاد ورمزیاریدلسا گوهر فیداربازرگانی (تامین انواع کمپرسور های اسکرو و قطعات کمپرسور های اسکرو)
مرتضی سلیمیمبل زیتونطراحی و تولید مصنوعات چوبی و دکوراسیون داخلی
پریسیما شاشانیترش نارینتولید انواع کنسانتره و پوره میوه جات
مهسا خسرویتیرناو ساتراپحمل و نقل بین المللی کالا
احمدآقا ترک نژادمدیریت پروژه های سرمایه گذاری ابتکار سازه ایرانیانمدیریت پروژه های سرمایه گذاری در حوزه ساختمان
شهلا رحمتیآژانس هواپیمایی یکه تاز پروازبرگزاری و اجرای خدمات گردشگری و مسافرتی آژانس هواپیمایی یکه تاز پرواز ارائه خدمات مسافرتی و گردشگری در ایران و سراسر جهان دارای مجوز بند ب ج و الف صادرات و واردات زعفران
سید مهدی موسویاوج گوهر گیتیاﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ اﻋﻢ از ﺧﺮﯾﺪ،ﻓﺮوش،ﺗﻮزﯾﻊ،ﺻﺎدرات و واردات ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎى ﻣﺠﺎز ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ،ﮐﺎﻻﻫﺎى ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻰ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎى راﯾﺎﻧﻪ اى و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ.اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺮاﺋﻰ،ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ و ﻓﻨﻰ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ، ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت و ﻣﺰاﯾﺪات داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ.اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻃﺮح در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ.اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره،ﮐﺎرﮔﺰارى و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ.اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﻰ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﺎ اﻋﻄﺎى ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﻰ.ﻋﻘﺪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ و ﻗﺮارداد ﻫﻤﮑﺎرى ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﻰ و ﺣﻘﻮﻗﻰ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر.ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ و ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎى داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ.ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﯾﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ،ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪى،ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ،ﺗﻌﺎوﻧﻰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ و ﯾﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﻋﻢ از ﺑﻮرﺳﻰ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺑﻮرﺳﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻘﯿﻘﻰ و ﯾﺎ ﻣﺪﻧﻰ.ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻣﻮال،اﻣﻼك و اراﺿﻰ در راﺳﺘﺎى ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺮﮐﺖ.اﺧﺬ وام و ﺗﺴﻬﯿﻼت از ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻰ و ﺧﺼﻮﺻﻰ.
فرزانه حسین زاده سرخه ریزیکارا ایساتیس مهامصادرات و واردات، بازرگانی، تولید و توزیع کلیه محصولات آرایشی و بهداشتی
مسعود نعمتی جزیشرکت چابک ریس خزرتولیدی – نساجی (تولید انواع نخ)
امیررضا فاضلیآریا تجارت ماندگار منطقه آزاد کیشواردات و عرضه غدا و ملزومات حیوانات خانگی نماینده رسمی برند ایتالیایی Roman Pet وارد کننده برند های معتبر ایتالیایی حوزه حیوانات خانگی شامل schesir ,stuzzy, ferplast , Mpet Imac Padovan و ..
سید بهنام امینگالری طلای بهنامطراحی و تولید و فروش مصنوعات طلا و جواهر
علی هدایتیكاسيا تجارتبازرگاني واردات پارچه و نساجی
سعید صادقیحریر نخ اصفهانریسندگی انواع نخ های پنبه ای ، پلی استر و مخلوط در سیستم اپن اند و رینگ
حمید صادقیجمیل نخ اصفهانرسیندگی انواع نخ های پنبه ای ، پلی استر و مخلوط در سیستم اپن اند و رینگ
اسداله اصلانی قزلبلاغپایا جین اصفهانریسندگی انواع نخ های پنبه ای ، پلی استر و مخلوط در سیستم رینگ و اپن اند – بافندگی پارچه های جین
طه حاجی علی اکبرتین تجارت نیکفعالیت در زمینه بازرگانی رشته فعالیت واردات کاغذ ، کشنده ، چوب ، آسانسور ، مبل ، خمیر کاغذ
ساناز گل‌چین خرازیگل چینسازندگی و پخش طلا و جواهر و نقره
سعید رفیعی فردصنعتی پترونیکان جنوبتولید کاغذ و مقوا از کربنات کلسیم با نام تجاری نیکان ، که در دنیا با نام stone paper شناخته می شود ، در حال حاضر این شرکت تنها تولید کننده این نوع کاغذ به روش کانتینیوس در خاور میانه می باشد و قابلیت تولید کاغذ از ضخامت ۸۰ میکرون تا ۵۰۰ میکرون با ظرفیت بالغ بر ۳۶۰۰ تن در سال را دارا می باشد، همچنین این شرکت تنها دارنده دانش فنی تولید ماشین آلات در کشور می باشد و در فاز توسعه در حال افزایش ظرفیت خود با ساخت ۸ خط تولید در داخل کشور می باشد . محصولات این شرکت در تمامی صنایع چاپ و بسته بندی قابل استفاده می باشد .
رضا سرائیماشین سازی اراکتولید 77 نوع محصول: 1-صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 2-صنایع معدنی و فولاد 3-تاسیسات حرارتی و دیگ های بخار 4-ریخته گری آلیاژی و آهنگری 5-نیروگاه های تجدید پذیر 6-پل، سازه های فلزی و تاسیسات بندری
پدرام الهامی نیاابتکار انرژی ایرانیانشرکت انرژان نماینده گروه رین هازن آلمان است که این گروه 2 کارخانه بزرگ در ایتالیا به نام های CaptوCedaspe که لوازم جانبی ترانسفورماتور تولید می کنند. لذا این شرکت نمایندگی کارخانه یا شرکت ایتالیایی را در ایران به عهده دارد.
مهناز احمدونددرنا دام داروپخش سراسری انواع دارو و واکسنها و ملزومات دامپزشکی در سراسر کشور از برندهای وارداتی معتبر اروپایی و آسیایی
حسن زارعیآموت سیرشرکت گردشگری و خدمات مسافرتی

istockphoto-614978918-612x612

آشپزی ایتالیایی – کانولی (Cannoli)

 دسر کانولی (Cannoli) به معنی «لوله‌های کوچک» یکی از معروف‌ترین غذاهای سیسیل است که حتماً‌ باید آن را امتحان کنید. کانولی در واقع  پوسته‌های ترد پر از ریکوتا (نوعی پنیر بی‌نمک ایتالیایی) می‌باشد که به‌عنوان یک دسر ایتالیایی محبوب در کل دنیا شناخته می‌شود.

مواد لازم برای خمیر :

 • کره: ۳۰ گرم
 • زرده تخم‌مرغ: ۳ عدد
 • رنده پوست لیمو: ۱ قاشق چای‌خوری
 • دارچین:۱ قاشق غذاخوری
 • سرکه سفید:۱ قاشق چای‌خوری
 • شکر: ۳۰ گرم
 • نمک: 1/4 قاشق چای‌خوری
 • آرد: ۲۵۰ گرم
 • مواد لازم برای داخل کانولی :
 • پنیر ماسکارپونه: 2/1 فنجان
 • پنیر ریکوتا: 2/1 فنجان
 • پودر شکر: ۱/۴ فنجان
 • عصاره وانیل یا قهوه: ۲ قاشق چای‌خوری

دستور پخت :ابتدا در یک ظرف دارچین، شکر، نمک و آرد را به‌خوبی مخلوط کرده و در ظرفی دیگر کره نرم شده، زرده تخم‌مرغ و سرکه را مخلوط نموده تا کاملا یکدست شود و سپس آن را کم‌کم به مخلوط اول افزوده و با دست ورز دهید تا خمیر کاملا یکدست شود، سپس آن را در ظرفی درپوش دار به مدت ۲ ساعت داخل یخچال بگذارید.

روغن را داخل تابه‌ای مناسب و عمیق ریخته و اجازه دهید تا کاملا داغ شود. قالب‌های استیل استوانه‌ای شکل (قالب کانولی) را کمی چرب کنید تا بعد از سرخ شدن کانولی‌ها راحت از آن‌ها جدا شوند. خمیر را از یخچال بیرون آورده و به کمک وردنه کاملا پهن کنید. از خمیر پهن شده تکه‌های گرد به اندازه یک کف دست یا کمی بزرگ‌تر جدا و به دور قالب‌ها بچسبانید.

حال قالب‌ها را به نوبت درون روغن داغ قرار دهید و ۲ تا ۴ دقیقه فرصت بدهید تا کاملا سرخ شوند. بعد از سرخ شدن، هنگامی که هنوز پوسته کانولی گرم است آن‌ها را از قالب جدا و روی دستمال کاغذی مناسب بگذارید تا سرد شود.

پنیر ماسکارپونه، پنیر ریکوتا، پودر شکر و عصاره قهوه یا وانیل (به دلخواه) را با هم مخلوط و به آرامی هم بزنید تا سفت و یکدست شود. مایه به‌دست‌آمده را به کمک قیف یا ماسوره مناسب درون پوسته کانولی بریزید.

Delicious pizza calzone, Italian food

آشپزی ایتالیایی – پیتزا کالتزونه Calzone

پیتزا کالتزونه یک پیتزای خاص ایتالیایی است که محتویات آن در وسط خمیر پیتزا قرار می‌گیرد. داخل خمیر این نوع از پیتزا  با مواد مختلفی مانند سوسیس – کالباس -مرغ – قارچ – گوشت چرخ‌کرده – فلفل دلمه و … پر می‌شود.

مواد لازم :

 • خمیر پیتزا: 450 گرم
 • پنیر ریکوتا: 1/2 فنجان
 • پنیر پارمژان رنده شده: 1/2 فنجان
 • سیر رنده یا ریز خردشده: 3 حبه
 • پیازچه خردشده: 2 قاشق غذاخوری
 • مرغ پخته و خردشده: 2 فنجان
 • پنیر موتزارلا رنده شده: 1 فنجان
 • کره آب شده: 2 قاشق غذاخوری
 • سس مارینارا برای سرو

طرز تهیه:

فر را روی 200 درجه سانتی‌گراد گذاشته و کف  سینی فر را کاغذ روغنی  قرار دهید. خمیر پیتزا را به 4 بخش تقسیم کرده و هر تکه از آن را با وردنه به‌صورت دایره‌هایی با قطر حدودا 17 سانتیمتر شکل دهید. پنیر ریکوتا، پنیر پارمژان، سیر رنده شده، پیازچه خرد شده،  نمک و فلفل را در ظرف جداگانه مخلوط کنید و سپس مرغ پخته و خردشده را به آن اضافه و با مواد فوق ترکیب کنید. 4/1 مواد را روی نصف یکی از خمیرها قرار داده و با فاصله 1-2 سانت از لبه‌ها پخش کنید و در ادامه پنیر موتزارلا را روی مواد ریخته و طرف دیگر خمیر را روی مواد قرار داده تا یک نیم دایره تشکیل گردد. سپس با دست لبه‌های خمیر را پیچانده تا لبه‌ها کاملا مهر و موم شوند. به همین ترتیب سه خمیر دیگر را نیز آماده کنید. کالتزونه‌ها را با فاصله داخل سینی فر که از قبل به مدت 15 دقیقه گرم شده است قرار دهید تا پنیر آب شود و روی کالتزونه‌ها برشته و طلایی شود.

main

گردشگری در ایتالیا – Ivrea

Ivrea (ایورآ) شهری کوچک و بسیار باستانی در استان پیمونته (Piemonte) می باشد که در شمال ایتالیا و بر فراز کوه‌های آلپ واقع شده است. نام لاتین آن Eporedia بوده که از قرن ها پیش بر روی آن نهاده شد و همچنان برخی این شهر را به همین نام می‌شناسند.

این شهر با دارا بودن جمعیتی در حدود 23000 نفر دارای مکان هایی باستانی جذاب و دیدنی برای هر گردشگری است. از جمله آنها به کلیسای جامع این شهر که متعلق به قرن چهارم میلادی است و کتابخانه «کاپیتولار» در نزدیکی این کلیسا با مجموعه ای از کتاب های بسیار قدیمی و نفیس، پل قدیمی Ponte Vecchio مربوط به سال 100 بعد از میلاد، بقایای یک تئاتر رومی مربوط به قرن یکم میلادی و موزه فضای باز Pier Alessandro می توان اشاره نمود. اما چیزی که بیشتر از همه باعث شهرت و محبوبیت این شهر کوچک شده کارناوالی به نام “جنگ پرتقال” است  که یکی از کارناوال‌های شاد و بسیار پر طرفدار در ایتالیا به شمار می‌آید. این جنگ عجیب و جالب فوریه هر سال و به مدت سه روز در شهر ایورا برگزار می‌شود و در طول برگزاری آن 57 هزار جعبه پرتقال و به عبارتی 400 تن از این میوه وارد شهر می‌شود.

در مورد تاریخچه این فستیوال داستان‌های متفاوتی وجود دارد اما به نظر می‌رسد شروع آن به قرن 19 باز می‌گردد که مردم شورشی میوه‌هایی که اشراف به آنها می‌دادند را بیرون می‌انداختند. حالا آن اعتراض جای خودش را به رویدادی شبیه به بازی و جنگ داده که بر اساس آن تیمی به شکل نظامیان لباس پوشیده و از داخل یک کالسکه باربری پرتقال‌ها را به بیرون پرتاب می‌کند و تیم دیگر باید دوباره آنها را به داخل گاری پرت کند. این برنامه تماشاگران بسیار زیادی دارد و هر سال هزاران نفر خودشان را به شمال ایتالیا می‌رسانند تا جنگ پرتقال‌ها را از نزدیک ببینند.

در این سه روز ماموران اورژانس هم حوالی میدان جنگ حضور دارند تا به مجروحان و آسیب دیدگان کمک کنند. آنهایی که دوست دارند با وجود حضور در وسط میدان جنگ هیچ‌گونه جراحتی نبینند کلاه‌ قرمز بر سر می‌گذارند تا به‌عنوان تماشاچی شناخته شوند.

هر تیم لباس مشخصی می‌پوشد و تیم برنده بر اساس مهارت در پرتاب، میزان استفاده از پرتقال و رعایت بازی جوانمردانه و اینکه به سوی اسب‌ها پرتقال پرتاب نکنند انتخاب خواهد شد و پس از پایان مراسم تیمی صد نفره وظیفه تمیز کردن خیابان‌های پرتقالی شهر را بر عهده خواهند داشت.

اگر ماه فوریه به ایتالیا سفر می‌کنید برای دیدن این کارناوال از ایورآ دیدن کنید. این شهر در فهرست میراث جهانی یونسکو نیز قرار دارد.

01 j

بازدید اعضای اتاق مشترک ایران و ایتالیا از کارخانه دلپذیر (کدبانو)

اتاق مشترک ایران و ایتالیا، همواره تلاش می‌کند با ایجاد  بستری مناسب در یک فضای حرفه‌ای و صمیمی، بین اعضای اتاق ارتباط برقرار نموده و مترصد آن است که تا حد امکان بخش خصوصی را در رشد و بهبود فضای کسب و کار و به طور کلی، تاثیر آن در اقتصاد کلان را نشان داده و همچنین با ایجاد ارتباط بین فعالان اقتصادی، فرصت تبادل دانش و تجربه و زمینه آغاز همکاری‌های مشترک یا توسعه بنگاه های اقتصادی را برای آنها فراهم نماید، از این رو، هیئتی متشکل از جناب آقای مهندس پورفلاح ریاست و همراهی دبیرکل و اعضای کمیسیون های 5‌گانه اتاق از کارخانجات دلپذیر که بخش وسیعی از ماشین آلات خطوط تولید آنان توسط شرکت های اروپایی بویژه ایتالیا و آلمان تامین شده است، بازدید بعمل آوردند.

آقای مهندس پورفلاح در این بازدید اظهار داشت: نقش بخش خصوصی در بحران اقتصادی کشور بویژه در صنایع غذایی و دارویی نباید فراموش شود و امروز، دستاوردها و پیشرفت های چشمگیر این بخش در به‌روز‌رسانی فناوری‌ها و سیستم های همگام با استانداردهای اروپا، نشان از تدبیر و همت بالای فعالان اقتصادی بخش خصوصی دارد. وی در ادامه، کارخانه معظم دلپذیر را یکی از همان مجموعه‌های کم‌نظیر عنوان نموده و با اهدای لوح به آقای مهندس محمد اسمعیل قدس، بنیانگذار و رئیس هیات مدیره دلپذیر، از تلاش های دست اندرکاران این مجموعه ابراز سپاس و قدردانی نمود.

آقای مهندس قدس، ضمن استقبال گرم و صمیمانه از اعضای اتاق مشترک ایران و ایتالیا، سخنان خود را با ارایه گزارش مبسوطی از تاریخچه، رویکردهای مدیریتی، چالش‌ها و فرآیندهای تولید، آغاز، و اهداف و برنامه های آتی کارخانه را تشریح نمود.

ایشان با بازگویی خاطرات پس از دوران فارغ التحصیلی خود اظهار داشت که فعالیت خود را در ابتدا از فروش و سپس توزیع  محصولات غذایی و در نهایت ورود به عرصه تولید، آغاز نمود و اشاره کرد: “پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه تهران در رشته اقتصاد به خوبی می‌دانستم که تصمیم دارم در بخش خصوصی فعالیت نمایم و از همان زمان بدون اتلاف وقت برای اهدافم برنامه‌ریزی و اقدام کردم.”

وی ادامه داد: شرکت کدبانو ، تولید کننده محصولات دلپذیر، در سال 1328 فعالیت خود را آغاز کرده بود که ما با خرید این مجموعه، مسیر جدید خود را برای دلپذیر شدن شروع کردیم.

در بدو تأسیس، فعالیت این شرکت تنها در زمینه تولید چند نوع کمپوت و مربا خلاصه می‌شد و در حال حاضر  در این کارخانه 84 نوع محصول تولید می‌شود و با توجه به کیفیتی که در مقایسه با سایر برندها دارند از قیمت مناسبی نیز برخوردار هستند.

مجموعه دلپذیر با گسترش فعالیت های این شرکت برای اولین بار در ایران، موفق به تولید مربای بدون قند شده و محصولات دیگری نیز از قبیل انواع سس های سرد (مایونز و سس های سالاد) ، سس های گرم (انواع کچاپ تند و معمولی) و محصولات کنسروی غیر گوشتی (مایه ماکارونی، خوراک لوبیا چیتی و غیره) نیز به تولیدات این شرکت اضافه شد.

در سال 1389 طرح کارخانه جدید به منظور افزایش حجم، نوع و ارتقاء کیفیت تولید، توسط هیأت مدیره شرکت در زمینی به مساحت بیش از 120 هزار متر مربع در منطقه “کردان” تعریف گردید که علیرغم شرایط بین‌المللی حاکم، این طرح طی مدت 30 ماه با حجم سرمایه گذاری بیش از 2000 میلیارد ریال به بهره برداری رسید. طراحی اولیه سایت توسط مشاوران ایتالیایی انجام و سپس توسط مشاوران ایرانی نهایی شد.

آقای مهندس قدس همچنین توضیح داد که تمامی ماشین‌آلات مورد استفاده در این طرح از بهترین سازندگان اروپایی ماشین‌آلات و با بالاترین تکنولوژی خریداری شده و در سال 1392 نیز به بهره برداری رسید.

تأسیسات و زیرساخت‌های این مجموعه به نحوی در نظر گرفته شده است که به منظور توسعه آتی فعالیت‌ها محدودیتی وجود نداشته باشد، بویژه سیستم تصفیه فاضلاب که با ظرفیت 4500 متر مکعب در روز، از بزرگترین و به‌روزترین مجموعه های تصفیه در خاورمیانه می باشد.

با راه اندازی این طرح،  تولید محصولات در این مجموعه به میزان 150 هزار تن در سال افزایش یافته و با توسعه خطوط تولیدی، رب گوجه فرنگی به عنوان ماده اولیه و یا محصول نهایی نیز به سبد محصولات تولیدی کارخانه اضافه شد.

با توجه به چشم انداز مدیریت مجموعه، مبنی بر اشتغال زایی، پس از راه اندازی سایت جدید، کارخانه قدیم(کدبانو)، به منظور تأمین مواد اولیه همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد تا علاوه بر بکارگیری نیروهای متخصص جدید و اجرای برنامه های آموزشی با بکارگیری متخصصان خارجی، با ادامه فعالیت مولد در کارخانه مادر، کمکی به اشتغال در منطقه نموده باشد.

آقای مهندس قدس به این مهم که باید تلاش نماییم در زندگی و تجارت، موضوع “کیفیت” را سرلوحه امور قرار دهیم اشاره و تاکید کرد که در مجموعه دلپذیر، هرگز “مرجوعی کالا” به کارخانه به دلیل مشکل در کیفیت وجود نداشته است و  با توجه به چشم انداز دلپذیر، مبنی بر پیشرو بودن در صنعت مواد غذایی در منطقه خاورمیانه و ارتقاء کیفیت زندگی و سلامت جامعه از طریق تولید و عرضه محصولاتی سالم و با کیفیت، فرآیند توسعه، امری مستمر و ادامه دار در این مجموعه در نظر گرفته شده است، به صورتی که طرح توسعه مجددی برای ارتقاء کیفیت بسته بندی محصولات و اضافه نمودن تولیدات جدید با ارزشی بیش از 1500 میلیارد ریال در مجموعه برنامه ریزی و در حال اجرا می باشد.

بنیانگذار مجموعه دلپذیر با اشاره به وجود ساختار کامپیوتری و شبکه‌ای توزیع که توسط متخصصین فناوری اطلاعات و با بهره‌گیری از الگوریتم مرتبط طراحی شده، سیستم توزیع این کارخانه را به روزترین و پیشرفته‌ترین شبکه‌های پخش محصولات عنوان کرده و افزود: از جمله برنامه های فرهنگی این کارخانه دعوت از عموم مردم برای بازدید از خطوط تولید است که با برند دلپذیر و محصولاتی که در سفره های خود استفاده می کنند بیشتر آشنا بشوند.

رئیس هیات مدیره دلپذیر در پایان از تدوین کتاب 75 سالگی دلپذیر در سال 1402 خبر داد.

طی این بازدید، خطوط تولید و تکنولوژی های بکار رفته در آنها توسط تکنسین ها و کارشناسان زبده بطور مبسوط تشریح شد. این رویداد که با میزبانی گرم مجموعه دلپذیر و صرف نهار همراه بود فرصتی را ایجاد کرد تا اعضای اتاق ضمن اطلاع از تاریخچه، رویکردها، چالش‌ها، برنامه‌ها، تولیدات، محصولات متنوع و وسعت بازار این واحد تولیدی  با سایر اعضا و فعالیت آنان نیز آشنا شوند.

cropped

سخن سردبیر

صنعت شیشه

وقتی می‌خواهیم آدمی را حساس و با قلبی شکننده معرفی کنیم، می‌گوییم قلبش همچون شیشه است.

وقتی می‌خواهیم انسانی را زلال و صاف تعریف نماییم می‌گوییم مثل شیشه می‌ماند شفاف و پاک.

این جسم شکننده و شفاف، در عین حال آن قدر سفت و سخت است که بجز الماس قادر به ایجاد شیار بر روی همه اجسام است. در پیرامون خود بعضاً به افرادی برمی‌خوریم که همانند شیشه در عین سختی بسیارشکننده و آسیب‌پذیرند.

شیشه مایعی است که بر اثر سرد شدن سریع گرانروی آن به حدی رسیده که امکان تشکیل شبکه منظم کریستال را نیافته است. از لحاظ علمی شیشه‌ای شدن پدیده‌ای است که هر جسمی می‌تواند به این حالت درآید. در این پروسه، زمان عاملی تعیین‌کننده می‌باشد و شیشه شدن اجسام بستگی به زمانی دارد که آن جسم برای تشکیل شبکه منظم بلوری دارد.

اولین انواع شیشه در طبیعت و بویژه در پی فوران آتش‌فشان‌ها بوجود آمده است. با توجه به مطالعات تئوری و میدانی، وهمچنین حفاری‌های انجام شده، چنین گزارش شده که قدمت شیشه و حضور آن در زندگی اقوام اولیه به پنج هزار سال پیش بازمی‌گردد.

ظروف کشف شده در بین‌النهرین، قدمت شیشه را به بیش از دو هزار سال قبل از میلاد مسیح بازمی‌گرداند. انواع ظروف شیشه‌ای بدست آمده از حفاری‌ها در مصر، قدمت این پدیده را پنج هزار سال تخمین زده‌اند، در ایران هم باستان‌شناسان در پی کاوش‌های انجام شده در لرستان و شوش، قطعات شیشه‌ای سبزرنگی بدست آورده‌اند که قدمت آن را 2250 سال قبل از میلاد مسیح ارزیابی می‌کنند.

انسان‌های عصر برنز، شیشه طبیعی را گرم کرده به اشکال مختلف درآورده و در زندگی بدوی آن دوران مورد استفاده‌های گوناگونی همچون ادوات جنگی و ساخت ابزاری برای شکار و دفاع شخصی قرار می‌دادند. حدود 100 سال قبل از میلاد مسیح هنر شیشه‌سازی از مصر به ایتالیا رفت و سپس بتدریج از ایتالیا به اسپانیا، آلمان، انگلیس و سواحل شمالی دریای سیاه راه یافت. در حدود سال 900 میلادی، شیشه و آیینه‌سازی در شهر ونیز ایتالیا هم توسعه فوق‌العاده یافت.

ایتالیایی‌ها پس از دستیابی به فنون ساخت شیشه، این صنعت را به جزایر “مورانو و بورانو” انتقال دادند تا از دسترس دیگر اقوام در امان بماند. امروزه سازهای شیشه‌ای مورانو شهرت جهانی دارد.

همزمان با سالهای 1600 تا 1700 میلادی صنعت شیشه بتدریج در جهان توسعه یافت و به سرعت فراگیر شد. شیشه علاوه برسختی و شفافیت و مقاومت در برابر صدا و هوا بدلیل دارا بودن خاصیت نقش و رنگ‌پذیری و قابلیت تولید در سطوح و رنگ‌های مختلف کاربرد زیادی در صنعت معماری، ساختمان و دکوراسیون فضاهای اتوموبیل، هواپیما و کشتی‌ را دارد. تولید صنعتی شیشه در ایران که بیشترین کاربرد آن در صنعت ساختمان و ظروف می‌باشد قدمتی در حدود 100 سال دارد. واحد تولید شیشه در ایران برای اولین بار در سال 1318 توسط شرکت شیشه ایران راه‌اندازی شد. پس از آن کارخانجات شیشه‌سازی قزوین و آبگینه نیز به این صنعت گرویدند و در ادامه کارخانجات تولید و ساخت شیشه در استان یزد و شیشه لیا و شیشه ساوه نیز فعالیت خود را آغاز نمودند.

با توجه به وفور مواد اولیه مورد نیاز صنعت شیشه‌سازی در ایران و ارزان بودن انرژی، هنوز جای فراوانی برای توسعه این صنعت بمنظور تامین نیاز داخلی و صادرات آن وجود دارد.