فصلنامه45-اعضای جدید

خیر مقدم به اعضای جدید

مدیر عاملشرکتزمینه فعالیت
رسول صغیراپیام نگاران مللواردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز
ساتنیک رستمیشرکت حمل و نقل بین المللی تهران ترابرحمل و نقل بین المللی تهران ترابر
فريدون كيهانينارگانارائه خدمات مهندسي و اجراء در زمينه پروژه هاي نفت، گاز، پتروشيمي و ديگر صنايع
حسام حمیدینتکتاز موتورتولید و مونتاژموتورسیکلت
مهدی اسدیآرایشی بهداشتی زر آغوش فارستولید و بسته بندی لوازم آرایشی و بهداشتی
سمیه شیری رضاقلی قشلاقیشیریصنعت ساختمان- مواد غذایی و گیاهی – زعفران- جواهر
محمدعلی بهرامی نژادشرکت صنعتی ا ام سیتولید و واردات انواع پمپ های اب در زمینه ی ابیاری، کشاورزی و صنعتی
ابراهیم شیخی آهنگر کلائیسیسکوتولیدکننده مواد تزریق پلاستیک
مجتبی سجادمجتمع بین المللی چاپ و نشر جنگلچاپ افست و نشر کتاب،مجله،تقویم،دفتر و … فعالیت در زمینه صنایع بسته بندی و چاپ
بهنام کاکاوندتراز بتن البرزخدمات عمرانی و ساختمانی، واردات مواد اولیه دارویی، صادرات دارو و لوازم آرایشی و بهداشتی
امیرحسین علاقه بندبهساز کانه آراآتینتولید و فرآوری انواع سنگفرش و سنگ گرانیت ( پرفیری) واردات و صادرات تمام سنگهای معدنی و واردات ابزار آلات و ماشین آلات مربوط به معدن و سنگبری و فراوری و استخراج از معادن گرانیت یزد
مهدی سلیمیمبل زیتونطراحی و تولید تمامی مصنوعات چوبی اعم از مبل و بوفه، سرویس خواب، درب و…
محسن گل‌خاهپارس کنترل پیشروتولید کننده سیستم های کنترل ، تابلو های کنترل
علی اصغر محمدی سپهرفن و توسعه صنعت یار ایرانیانبازیافت فلزات و تولید مفتول و سیم و کابل مسی
حسین مرتضویحسین مرتضویطراحی و تولید مصنوعات چوبی و دکوراسیون داخلی
مسعود طاهری رادیاسمین پارسهگردشگری و اقامت
سعید شریفیبازرگانی راسا سپند آریاخدمات بازاریابی و فروش محصولات دانش بنیان در بازار کشورهای CIS و شرق آفریقا
فرهاد ورمزیاریدلسا گوهر فیداربازرگانی (تامین انواع کمپرسور های اسکرو و قطعات کمپرسور های اسکرو)
مرتضی سلیمیمبل زیتونطراحی و تولید مصنوعات چوبی و دکوراسیون داخلی
پریسیما شاشانیترش نارینتولید انواع کنسانتره و پوره میوه جات
مهسا خسرویتیرناو ساتراپحمل و نقل بین المللی کالا
احمدآقا ترک نژادمدیریت پروژه های سرمایه گذاری ابتکار سازه ایرانیانمدیریت پروژه های سرمایه گذاری در حوزه ساختمان
شهلا رحمتیآژانس هواپیمایی یکه تاز پروازبرگزاری و اجرای خدمات گردشگری و مسافرتی آژانس هواپیمایی یکه تاز پرواز ارائه خدمات مسافرتی و گردشگری در ایران و سراسر جهان دارای مجوز بند ب ج و الف صادرات و واردات زعفران
سید مهدی موسویاوج گوهر گیتیاﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ اﻋﻢ از ﺧﺮﯾﺪ،ﻓﺮوش،ﺗﻮزﯾﻊ،ﺻﺎدرات و واردات ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎى ﻣﺠﺎز ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ،ﮐﺎﻻﻫﺎى ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻰ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎى راﯾﺎﻧﻪ اى و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ.اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺮاﺋﻰ،ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ و ﻓﻨﻰ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ، ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت و ﻣﺰاﯾﺪات داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ.اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻃﺮح در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ.اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره،ﮐﺎرﮔﺰارى و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ.اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﻰ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﺎ اﻋﻄﺎى ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﻰ.ﻋﻘﺪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ و ﻗﺮارداد ﻫﻤﮑﺎرى ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﻰ و ﺣﻘﻮﻗﻰ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر.ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ و ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎى داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ.ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﯾﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ،ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪى،ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ،ﺗﻌﺎوﻧﻰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ و ﯾﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﻋﻢ از ﺑﻮرﺳﻰ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺑﻮرﺳﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻘﯿﻘﻰ و ﯾﺎ ﻣﺪﻧﻰ.ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻣﻮال،اﻣﻼك و اراﺿﻰ در راﺳﺘﺎى ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺮﮐﺖ.اﺧﺬ وام و ﺗﺴﻬﯿﻼت از ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻰ و ﺧﺼﻮﺻﻰ.
فرزانه حسین زاده سرخه ریزیکارا ایساتیس مهامصادرات و واردات، بازرگانی، تولید و توزیع کلیه محصولات آرایشی و بهداشتی
مسعود نعمتی جزیشرکت چابک ریس خزرتولیدی – نساجی (تولید انواع نخ)
امیررضا فاضلیآریا تجارت ماندگار منطقه آزاد کیشواردات و عرضه غدا و ملزومات حیوانات خانگی نماینده رسمی برند ایتالیایی Roman Pet وارد کننده برند های معتبر ایتالیایی حوزه حیوانات خانگی شامل schesir ,stuzzy, ferplast , Mpet Imac Padovan و ..
سید بهنام امینگالری طلای بهنامطراحی و تولید و فروش مصنوعات طلا و جواهر
علی هدایتیكاسيا تجارتبازرگاني واردات پارچه و نساجی
سعید صادقیحریر نخ اصفهانریسندگی انواع نخ های پنبه ای ، پلی استر و مخلوط در سیستم اپن اند و رینگ
حمید صادقیجمیل نخ اصفهانرسیندگی انواع نخ های پنبه ای ، پلی استر و مخلوط در سیستم اپن اند و رینگ
اسداله اصلانی قزلبلاغپایا جین اصفهانریسندگی انواع نخ های پنبه ای ، پلی استر و مخلوط در سیستم رینگ و اپن اند – بافندگی پارچه های جین
طه حاجی علی اکبرتین تجارت نیکفعالیت در زمینه بازرگانی رشته فعالیت واردات کاغذ ، کشنده ، چوب ، آسانسور ، مبل ، خمیر کاغذ
ساناز گل‌چین خرازیگل چینسازندگی و پخش طلا و جواهر و نقره
سعید رفیعی فردصنعتی پترونیکان جنوبتولید کاغذ و مقوا از کربنات کلسیم با نام تجاری نیکان ، که در دنیا با نام stone paper شناخته می شود ، در حال حاضر این شرکت تنها تولید کننده این نوع کاغذ به روش کانتینیوس در خاور میانه می باشد و قابلیت تولید کاغذ از ضخامت ۸۰ میکرون تا ۵۰۰ میکرون با ظرفیت بالغ بر ۳۶۰۰ تن در سال را دارا می باشد، همچنین این شرکت تنها دارنده دانش فنی تولید ماشین آلات در کشور می باشد و در فاز توسعه در حال افزایش ظرفیت خود با ساخت ۸ خط تولید در داخل کشور می باشد . محصولات این شرکت در تمامی صنایع چاپ و بسته بندی قابل استفاده می باشد .
رضا سرائیماشین سازی اراکتولید 77 نوع محصول: 1-صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 2-صنایع معدنی و فولاد 3-تاسیسات حرارتی و دیگ های بخار 4-ریخته گری آلیاژی و آهنگری 5-نیروگاه های تجدید پذیر 6-پل، سازه های فلزی و تاسیسات بندری
پدرام الهامی نیاابتکار انرژی ایرانیانشرکت انرژان نماینده گروه رین هازن آلمان است که این گروه 2 کارخانه بزرگ در ایتالیا به نام های CaptوCedaspe که لوازم جانبی ترانسفورماتور تولید می کنند. لذا این شرکت نمایندگی کارخانه یا شرکت ایتالیایی را در ایران به عهده دارد.
مهناز احمدونددرنا دام داروپخش سراسری انواع دارو و واکسنها و ملزومات دامپزشکی در سراسر کشور از برندهای وارداتی معتبر اروپایی و آسیایی
حسن زارعیآموت سیرشرکت گردشگری و خدمات مسافرتی

فصلنامه45-اعضای جدید

خیر مقدم به اعضای جدید

مدیر عاملشرکتزمینه فعالیت
رسول صغیراپیام نگاران مللواردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز
ساتنیک رستمیشرکت حمل و نقل بین المللی تهران ترابرحمل و نقل بین المللی تهران ترابر
فريدون كيهانينارگانارائه خدمات مهندسي و اجراء در زمينه پروژه هاي نفت، گاز، پتروشيمي و ديگر صنايع
حسام حمیدینتکتاز موتورتولید و مونتاژموتورسیکلت
مهدی اسدیآرایشی بهداشتی زر آغوش فارستولید و بسته بندی لوازم آرایشی و بهداشتی
سمیه شیری رضاقلی قشلاقیشیریصنعت ساختمان- مواد غذایی و گیاهی – زعفران- جواهر
محمدعلی بهرامی نژادشرکت صنعتی ا ام سیتولید و واردات انواع پمپ های اب در زمینه ی ابیاری، کشاورزی و صنعتی
ابراهیم شیخی آهنگر کلائیسیسکوتولیدکننده مواد تزریق پلاستیک
مجتبی سجادمجتمع بین المللی چاپ و نشر جنگلچاپ افست و نشر کتاب،مجله،تقویم،دفتر و … فعالیت در زمینه صنایع بسته بندی و چاپ
بهنام کاکاوندتراز بتن البرزخدمات عمرانی و ساختمانی، واردات مواد اولیه دارویی، صادرات دارو و لوازم آرایشی و بهداشتی
امیرحسین علاقه بندبهساز کانه آراآتینتولید و فرآوری انواع سنگفرش و سنگ گرانیت ( پرفیری) واردات و صادرات تمام سنگهای معدنی و واردات ابزار آلات و ماشین آلات مربوط به معدن و سنگبری و فراوری و استخراج از معادن گرانیت یزد
مهدی سلیمیمبل زیتونطراحی و تولید تمامی مصنوعات چوبی اعم از مبل و بوفه، سرویس خواب، درب و…
محسن گل‌خاهپارس کنترل پیشروتولید کننده سیستم های کنترل ، تابلو های کنترل
علی اصغر محمدی سپهرفن و توسعه صنعت یار ایرانیانبازیافت فلزات و تولید مفتول و سیم و کابل مسی
حسین مرتضویحسین مرتضویطراحی و تولید مصنوعات چوبی و دکوراسیون داخلی
مسعود طاهری رادیاسمین پارسهگردشگری و اقامت
سعید شریفیبازرگانی راسا سپند آریاخدمات بازاریابی و فروش محصولات دانش بنیان در بازار کشورهای CIS و شرق آفریقا
فرهاد ورمزیاریدلسا گوهر فیداربازرگانی (تامین انواع کمپرسور های اسکرو و قطعات کمپرسور های اسکرو)
مرتضی سلیمیمبل زیتونطراحی و تولید مصنوعات چوبی و دکوراسیون داخلی
پریسیما شاشانیترش نارینتولید انواع کنسانتره و پوره میوه جات
مهسا خسرویتیرناو ساتراپحمل و نقل بین المللی کالا
احمدآقا ترک نژادمدیریت پروژه های سرمایه گذاری ابتکار سازه ایرانیانمدیریت پروژه های سرمایه گذاری در حوزه ساختمان
شهلا رحمتیآژانس هواپیمایی یکه تاز پروازبرگزاری و اجرای خدمات گردشگری و مسافرتی آژانس هواپیمایی یکه تاز پرواز ارائه خدمات مسافرتی و گردشگری در ایران و سراسر جهان دارای مجوز بند ب ج و الف صادرات و واردات زعفران
سید مهدی موسویاوج گوهر گیتیاﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ اﻋﻢ از ﺧﺮﯾﺪ،ﻓﺮوش،ﺗﻮزﯾﻊ،ﺻﺎدرات و واردات ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎى ﻣﺠﺎز ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ،ﮐﺎﻻﻫﺎى ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻰ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎى راﯾﺎﻧﻪ اى و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ.اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺮاﺋﻰ،ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ و ﻓﻨﻰ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ، ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت و ﻣﺰاﯾﺪات داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ.اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻃﺮح در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ.اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره،ﮐﺎرﮔﺰارى و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ.اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﻰ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﺎ اﻋﻄﺎى ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﻰ.ﻋﻘﺪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ و ﻗﺮارداد ﻫﻤﮑﺎرى ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﻰ و ﺣﻘﻮﻗﻰ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر.ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ و ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎى داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ.ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﯾﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ،ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪى،ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ،ﺗﻌﺎوﻧﻰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ و ﯾﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﻋﻢ از ﺑﻮرﺳﻰ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺑﻮرﺳﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻘﯿﻘﻰ و ﯾﺎ ﻣﺪﻧﻰ.ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻣﻮال،اﻣﻼك و اراﺿﻰ در راﺳﺘﺎى ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺮﮐﺖ.اﺧﺬ وام و ﺗﺴﻬﯿﻼت از ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻰ و ﺧﺼﻮﺻﻰ.
فرزانه حسین زاده سرخه ریزیکارا ایساتیس مهامصادرات و واردات، بازرگانی، تولید و توزیع کلیه محصولات آرایشی و بهداشتی
مسعود نعمتی جزیشرکت چابک ریس خزرتولیدی – نساجی (تولید انواع نخ)
امیررضا فاضلیآریا تجارت ماندگار منطقه آزاد کیشواردات و عرضه غدا و ملزومات حیوانات خانگی نماینده رسمی برند ایتالیایی Roman Pet وارد کننده برند های معتبر ایتالیایی حوزه حیوانات خانگی شامل schesir ,stuzzy, ferplast , Mpet Imac Padovan و ..
سید بهنام امینگالری طلای بهنامطراحی و تولید و فروش مصنوعات طلا و جواهر
علی هدایتیكاسيا تجارتبازرگاني واردات پارچه و نساجی
سعید صادقیحریر نخ اصفهانریسندگی انواع نخ های پنبه ای ، پلی استر و مخلوط در سیستم اپن اند و رینگ
حمید صادقیجمیل نخ اصفهانرسیندگی انواع نخ های پنبه ای ، پلی استر و مخلوط در سیستم اپن اند و رینگ
اسداله اصلانی قزلبلاغپایا جین اصفهانریسندگی انواع نخ های پنبه ای ، پلی استر و مخلوط در سیستم رینگ و اپن اند – بافندگی پارچه های جین
طه حاجی علی اکبرتین تجارت نیکفعالیت در زمینه بازرگانی رشته فعالیت واردات کاغذ ، کشنده ، چوب ، آسانسور ، مبل ، خمیر کاغذ
ساناز گل‌چین خرازیگل چینسازندگی و پخش طلا و جواهر و نقره
سعید رفیعی فردصنعتی پترونیکان جنوبتولید کاغذ و مقوا از کربنات کلسیم با نام تجاری نیکان ، که در دنیا با نام stone paper شناخته می شود ، در حال حاضر این شرکت تنها تولید کننده این نوع کاغذ به روش کانتینیوس در خاور میانه می باشد و قابلیت تولید کاغذ از ضخامت ۸۰ میکرون تا ۵۰۰ میکرون با ظرفیت بالغ بر ۳۶۰۰ تن در سال را دارا می باشد، همچنین این شرکت تنها دارنده دانش فنی تولید ماشین آلات در کشور می باشد و در فاز توسعه در حال افزایش ظرفیت خود با ساخت ۸ خط تولید در داخل کشور می باشد . محصولات این شرکت در تمامی صنایع چاپ و بسته بندی قابل استفاده می باشد .
رضا سرائیماشین سازی اراکتولید 77 نوع محصول: 1-صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 2-صنایع معدنی و فولاد 3-تاسیسات حرارتی و دیگ های بخار 4-ریخته گری آلیاژی و آهنگری 5-نیروگاه های تجدید پذیر 6-پل، سازه های فلزی و تاسیسات بندری
پدرام الهامی نیاابتکار انرژی ایرانیانشرکت انرژان نماینده گروه رین هازن آلمان است که این گروه 2 کارخانه بزرگ در ایتالیا به نام های CaptوCedaspe که لوازم جانبی ترانسفورماتور تولید می کنند. لذا این شرکت نمایندگی کارخانه یا شرکت ایتالیایی را در ایران به عهده دارد.
مهناز احمدونددرنا دام داروپخش سراسری انواع دارو و واکسنها و ملزومات دامپزشکی در سراسر کشور از برندهای وارداتی معتبر اروپایی و آسیایی
حسن زارعیآموت سیرشرکت گردشگری و خدمات مسافرتی

فصلنامه45-اعضای جدید

خیر مقدم به اعضای جدید

مدیر عاملشرکتزمینه فعالیت
آثویا قاسم ابراهیم زادهصنایع جوشکاری و تولید الکترود شیرازتولید الکترود
سروش منصورافشارصدا نورگستران هوراندطراحی، ساخت و نصب سیستم های میکروفن کنفرانس، تجهیزات آمفی تئاتر، سیستم پیجینگ، سیستم نورپردازی و صنایع انرژی خورشیدی
حمیدرضا یعقوبیایده آل نگار خاورمیانهتولید، واردات و صادرات لوازم خانگی و قطعات یدکی مرتبط
بیتا نجاتیانتامین تابلو اشتهاردطراح و تولید تابلوهای برق صنعتی و کنترل
پیام پرنداآکام توسعهواردات و صادرات مواد اولیه صنایع غذایی و ماشین آلات
محمد علی اصل رحیمی رازلیقاوشن تکوینتهیه و توزیع انواع شیر و اتصالات در زمینه صنعت نفت و گاز از طریق نمایندگی شرکت های خارجی
کیارش صفرزادهکیا پارس نسکابازرگانی و فناوری اطلاعات
محسن سلیمیگالری زیتونتولید و فروش مبلمان و دکوراسیون داخلی لوکس و کلاسیک، شامل سرویس خواب، ست پذیرایی، غذاخوری، کنسول، بوفه، ویترین، درب و کتابخانه
ناصر گورابیشرکت دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تکتولید و پخش خرید و فروش واردات و صادرات مواد و کلیه محصولات و فراورده های دارویس ارایشی بهداشتی شیمیایی و مکمل های غذایی و تجهیزات
ذکریا زینالیداروسازی عرفان داروتولید داروهای دام و طیور
مهدیه ملکوتی نیاجواهری آرمونفروش طلا و جواهر
سارا غزنوی بیرامیطلای کوثرتولید و فروشندگی طلا و جواهر
شیما سادات امینشیما گالریفروشندگی طلا و جواهر
کامبیز قطان کاشانیجواهری لیاناتولید و پخش مصنوعات جواهر
حسن شمعونی اهوازینفت سامتامین و واردات قطعات یدکی و تجهیزات صنعتی مربوط به اتوماسیون، کنترل و ابزار دقیق
احمد ولیخانیتوسن صنعت آپاداناتولید نوار آبیاری از پلی اتیلن، لوله تک جداره با قطر کمتر از 630 میلی متر از پلی اتیلن، لوله آبیاری قطره چکان دار از پلی اتیلن
حبیب اله مظفریپژواک تجارت ثمین ظفر1.خدمات صادرات 2.خدمات واردات 3.سرمایه گذاری خارجی و داخلی 4.گمرک و ترخیص کالا 5.حمل و نقل بین المللی 6.خدمات مالی 7.امور حقوقی 8.زبان های خارجی 9.خدمات نمایشگاهی 10.خدمات حوزه تجارت الکترونیک 11.آموزش و بومی سازی واحد بین الملل 12.خدمات انتقال دانش 13.مناقصات بین الملل 14.خدمات تحقیقات بازار 15.خدمات مرتبط با آماده سازی ورود به حوزه بین الملل 16.خدمات آموزشی 17.خدمات مرتبط با هیئت های تجاری 18.خدمات مرتبط با سفر 19. شرکت مدیریت صادرات در حوزه توانمندیهای واحدهای تولیدی 20. تجارت با ایتالیا
سعید جابرانصاریدژپادتولید و اجرای سیستم های قفسه بندی و جابه جایی کالا و مواد
آرش نصراللهیطراحی مهندسی مسیر سبز دلتافعال در زمینه طراحی و ساخت دستگاه های تخصصی تزریق مواد شیمیایی مورد استفاده در سایت هاي پتروشیمي، پالایشگاهی و فولاد
اکبر احدزاده سلوطره آورد سلوط ایرانیانصنایع نساجی، ماشین آلات بافندگی، گردشگری
حسن خانیپردیسان گوهر البرزتولید مواد غذائی
غلامرضا نخعیبازرگانی پارت گوال گیتیتولیدکننده فروآلیاژها از جمله فروکروم و صادرکننده آن به اقصی نقاط جهان، فعالیت بازرگانی در زمینه انواع فلزات و فرو آلیاژها
پروانه سلیمانیتعاونی فرش دستباف فدکدر حوزه تولید و توزیع فرش دستباف و بافته های داری و صنایع دستی فعالیت دارد
سیدعلی موذنصدرا آتیه ماهورطراحی و ساخت ماشین آلات های تک در حوزه معدن و سنگ ساختمان و کوره پخت رزین
مهدی قاسمیصنایع زرین شیشه مرکزیتولید انواع شیشه های سکوریت، لمینت و دکوراتیو
ناردین رابط قنادیساتراپ درب آریاتولید درب بطری پت
سعید ملاسلمانیسیم و کابل کاوه تکتولیدکننده سیم و کابل های صنعتی،ساختمانی و خودرویی
ابراهیم حیدری پورصنایع مبلمان اورنگ کنار کیشطراحی، مشاوره، تولید و توزیع انواع محصولات چوبی و مبلمان خانگی و اداری، اجرای دیزاین و دکوراسیون داخلی خرید و فروش مواد اولیه، ملزومات و لوازم جانبی مربوط به صنایع تولید انواع مبلمان خانگی، انواع مصنوعات چوبی، پارچه، فوم یا ابر در بازارهای داخلی و خارجی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، ایجاد شعبه فروش و شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی و …
محمدتقی قلندرلکیصنعتی پارس مینوصنایع غذایی/ تولید کننده محصولات غذایی شامل بیسکویت، ویفر، پفک، آدامس، شکلات و …
همر دانشور حسینیآنزان طب آزماواردات ،تولید،صادرات دارو، مواد اولیه دارو
حسن حسینقلیمعادن سرمکشرکتی با سابقه 30 ساله در حوزه معدن- دارای معادن سرب، روی، سنگ آهن، قیر طبیعی تولیدکننده کنسانتره سرب و روی سنگ آهن هماتیت و قیر طبیعی(گیلسونایت) دارای شرکتهای زیر مجموعه از جمله شرکت صدرا آتیه ماهور که عضو اتاق ایران ایتالیا و شرکتی دانش بنیان در زمینه تکنولوژی های سنگ ساختمانی و معدنی
پیمان مرادی سیاهکلنوبل سرتیفیکیشن ویستاصدور ارزیابی سیستم های مدیریت و محصول و ثبت تائیدیه های مرتبط
ناهید هاشمیپارس روناک فارمدشرکت بازرگانی واردات-صادرات-توزیع محصولات دارویی-غذایی-آرایشی و بهداشتی-شوینده-ضدعفونی کننده فردی-محیطی و بیمارستانی
نامدار آقاسیدجواداسلامپرشیا جهان زیبابازرگانی-شرکت نماینده رسمی شرکت JALOR ایتالیایی می باشد و در زمینه واردات فیلدهای تزریقی و لوازم آرایش بهداشتی از ایتالیا فعال است.
فرزانه صانعی خونساریسپاهان پویش آریاتهیه و توزیع مواد اولیه صنایع فولاد و ریخته گری
مرجان مشکیناندیشه تجربه و دست آوردارائه تخصصی نرم افزارهای مدیریتی و مدیریت جلسات و پلتفرم آموزش آنلاین و دشبوردهای کنترلی مدیریت در قالب پلتفرمهای ابری و saas به شرح روزنامه تاسیس و عموما حوزه IT
مرتضی یوسفی تبریزیکارخانجات سپهر پلیمر سپاهانصنعت بسته بندی انعطاف پذیر
شهرزاد جلیتیدافارمدتولیدکننده تجهیزات پزشکی
پیمان محمدیتوان تولید ویراواردات تجهیزات و ملزومات پزشکی و همچنین تولید ملزومات پزشکی
محسن دهقانمژده وصل پارسیانتولید کننده قطعات خودرو
علی خاکیشرکت توسعه حمل و نقل بین المللی آن سوحمل نقل بین اللملی و زنجیره تامین و لجستیک
پوریا فتاحیمهندسی طب داخلی پیشروتولید، واردات، نصب، راه اندازی، تعمیر و نگهداری کلیه سیستم ها و دستگاههای پزشکی
عطیه طایفه رستمیوزین آریان رهام منطقه آزاد انزلیسردخانه های صنعتی -قهوه سازهای کافی شاپی و رستورانی
عبدالرسول موحدیان عطارصمیم سپاهانطراحی اجرا و نظارت ساختمان، تجارتی، صتعتی و تهیه لوازم ساختمانی و ساخت و تهیه و توزیع قطعات یدکی و مواد مورد نیاز صنایع و صادرات و واردات و خرید و فروش آهن آلات
محمد بیشهپاک شیمی صفه سپاهانتولیدکننده افزودنی های پلیمری، استئارات فلزی، استابلایزرهای بهداشتی، پلی اتیلن دکس و پلاستی سایزر
فاطمه شیدایی اردستانیفرا طب دنانواردات و توزیع تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی
محمدحسین مرادیطلا مرادیطلا و جواهر
محسن رحمانی موحدرویداد سازان درنیکاموسسه تک منظوره هنری در حوزه مد و لباس که در بحث های برگزاری رویداد های مد و لباس، برگزاری کلاس های آموزشی و ارائه خدمات مشاوره و راه اندازی کارگاه های تولیدی مشغول به فعالیت هستیم.
مریم مصلحیبارمان پرس آریاماشین آلات و ابزارآلات صنعتی
پیام محمدشرکت مهندسی پزشکی عالی پیامطراحی ،تولید، صادرات و واردات تجهیزات پزشکی
احسان شکیبیتداوم خرد پژوهان کاسپین منطقه آزاد انزلیصادرات و واردات و خرید و فروش و تولید ساخت قالب و تجهیزات خودرو و روانکار(روغن موتور)
جواد کاظمیتولیدی و صادرات فرش ابریشم کاظمیتولید و صادرات فرش دست باف ابریشم
یاسر قاسم پور قاضی محلهمهندسی آرد پرگاس صنعت اوراسیاساخت انواع ماشین آلات آردسازی و سیلو و خوراک دام
معصومه احمدیحقیقیطراحی طلا و جواهرات با سنگ های زینتی و قیمتی
علی مرادینورپردازان جبل هوربازرگانی در زمینه روشنائی و اکسسوری
حجت اله توکلدیبا چین شیرازتولیدکننده رب گوجه فرنگی و خیارشور
محسن رحمانی نرج آبادبین المللی گروه مانی آسیامدیریت کسب و کار کارخانجات گروه رحمانی شامل فرآورده های غذایی مانی و و مزرعه آفتاب دکانا
محمد بنی اسدبلور کاوهتولید و توزیع انواع ظروف شیشه ای آشپزخانه
مسعود جواهریانحقیقیواردات و فروش لوازم دکوری منزل و لوازم آشپزخانه
حمیدرضا مهجوریان اصفهانیبازرگانی سیال کنترلفروش و تامین شیرآلات و اتصالات صنعتی در صنایع مختلف
آرش مباشرتروده پیشرو ایرانیانصادرات روده گوسفند

فصلنامه45-اعضای جدید

خیر مقدم به اعضای جدید

مدیرعاملشرکتزمینه فعالیت
نرگس رنجبرانهکمتان پلاستیک ویانتولید انواع ورق های پلیمری از جنس psو pp وpet جهت مصارف غذایی و غیر غذایی و بسته بندی غذایی و غیر غذایی و لوازم اداری و بایپانی
عقیل احمدی ماچیانیپوشاک دست دوز ماچیانیتولید پوشاک
امیر فهم نمینویس هوا دریاحمل و نقل بین المللی و خدمات فورواردی
حسین علی مددی اهرنجانیمهندسی ایتوک ایرانارائه خدمات مهندسی، خرید و تامین کالا و ساخت و اجرا و راه اندازی و بهره برداری، مدیریت پروژه، پیمانکاری عمومی در زمینه نفت گاز و پتروشیمی، صنایع و معادن، تاسیسات زیربنایی
میثم گواهیراز آسمان پایتختبرگزاری تورهای داخلی و خارجی، اخذ ویزا توریستی، تجاری و سرمایه گذاری، رزرواسیون بلیط و هتل در سراسر دنیا و هرگونه خدمات گردشگری
امید شادمان مطلقگوهر قطعه پارسیانتولید کننده قطعات خودرو
منصور خیامکیا پلیمر دماوندتولیدات مواد شیمیایی
احمد نصری مهاجریطراحی مهندسی فرانگر صنعتپیمانکار و مشاور پروژه های EPCC و EP و E خدمات مهندسی پایه و تفصیلی، خدمات تامین کالا، نصب و راه اندازی، خدمات مدیریت پروژه
افشین محمدنژادهیراد گسترش تجارت افق زریبارتهیه، تولید، توزیع، خرید، فروش، صادرات و واردات کلیه محصولات و مواد آرایشی و بهداشتی
محمدحسین جهانگیری سعیدآبادیبازرگانی جهانگیریتولید فرآوری و صادرات پسته و مغز پسته و خرما
حسین فرهادی یانآفاق مدیریتشرکت جنرال فعال در زمینه محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی، خشکبار، مواد معدنی و سنگ
محمدمهدی سلطانیاننیکان پیشرفته جمنمایندگی کارخانجات سازنده خط تولید و قالبگیری و بسته بندی شیرینی و شکلات
فرشاد نورفردیاروپا آسیا باربدحمل و نقل بین المللی
سیدقوام الدین امینگالری قوامفروش طلا و جواهر

فصلنامه45-اعضای جدید

خیر مقدم به اعضای جدید

ردیفمدیرعاملشرکتزمینه فعالیت
1علی واضحی آشتیانیراهکار برگ بهشتواردات،تبدیل و بسته بندی محصولات سلولزی
2حسین محبوبیدکمه سازان فرتاک پارسارئه کلیه فعالیتهای تجاری و خدمات بازرگانی و خریدو فروش و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی،تولید و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی از جمله دکمه
3مظفر محمدیانرژی گستران متحدپیمانکاری عمومی نیرو،نفت،گاز و پتروشیمی
4حامد معین فررهپویان ابریشم هامونصادرات و واردات، تولید سنگ زمرد، تولید و عرضه زعفران، فولاو وآهن، صادرات و تولید مواد غذایی
5ابوالفضل گودرزیآرمک بین المللحمل سریع داخلی و خارجی و حمل و نقل و لجستیک بین المللی به همراه ترخیص
6سوزان سلطان پور خزاعیدرخش لیو منطقه آزاد چابهارواردات کلیه کالاهای مجاز، محصولات مصرفی و فرآوری شده مانند قهوه، طرح و اجرا و خدمات بسته بندی و توزیع در زمینه کلیه مواد خوراکی مجاز، مواد اولیه و ارائه خدمات و مشاوره در رابطه با صنایع غذایی و راه اندازی فست فود ها و رستوران ها و کافی شاپ ها و دکوراسیون و دیزاین های مربوطه
7شهاب شایان آرانینوید آسایش پارسیانتولید تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی، تولید دستگاه های لیزر Bleaching, curing light دندانپزشکی و تخت های دیالیز
8هیبت اله خسرویگروه صنعتی جی لیان جیصنایع پلیمر،تولید انواع پوشش های پلاستیکی مانند PMMA,PC,GPPs, کشاورزی، گلخانه سازی، ساخت تمامی ادوات و تجهیزات و سازه و نیز احداث تا مشاوره کشت،نساجی،تولید الیاف تا لایه های پوشک و گان های پزشکی، بازرگانی، مواد پتروشیمی و نفت و فرآورده های نفتی
9شاهین فاطمیچرم گستر وندادگروه برند های درسا در زمینه طراحی، تولید وفروش گروه محصولی چرم، جواهرات، لوازمخانهدر حال فعالیت است
10محمد شیرکوندحقیقیصنعت گردشگری و نمایشگاهی
11سید فرشاد پاداش ستودهبازرگانی فرشاد پاداش ستودهخرید و فروش،صادرات و واردات و توزیع کلیه تجهیزات پزشکی و محصولات آرایشی و بهداشتی و دارویی و ملزومات دارویی مجاز،مواد غذایی و آشامیدنی
12توحید پورفلاحژال تجهیزانکوباتر co2 پزشکی
13رامین محمدی پروینیآرون تجهیز رایکاواردات و فروش تجهیزات پزشکی
14سید جواد سلیمانیایرانی تولید اتومبیل سایپاشرکت سایپا بیش از 80 شرکت فعال در زمینه صنعت خودرو را تحت پوشش دارد و طیف کاملی از خودرو های سواری، تجاری و قطعات منفصله را تولید و خدمات مربوطه در زمینه های فروش و خدمات پس از فروش ارائه می نماید
15رحیم ملکیپشم شیشه پارستولیدی بازرگانی، تاسیسات آبرسانی و تهویه مطبوع
16محمدعلی شریعتتولیدی شیمیائی کلرانتولید کلر و مشتقات آن از قبیل سود کاستیک و کلسیم کلراید
17احسان اسدزادهصنعت فولاد آتونتولید و ساخت قطعات یدکی ماشین آلات سنگین، راهسازی و معدنی، واردات قطعات یدکی موردنیاز ماشین تولید و ماشین آلات و دستگاه های تولید، خرید و فروش ، واردات و صادرات
18محمدحسین بصیریگسترش صنایع و معادن ماهانسرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن ، تکمیل زنجیره فولاد شامل استخراج سنگ آهن از معادن و انجام فرآیندهای فرآوری و تولید کنستانتره و گندله، سنگ آهن و تولید آهن اسفنجی و بریکت گرم،تولید شمش و محصولات فولادی ساختمانی و آلیاژی، تحقیقات و مطالعات تخصصی و ورود به حوزه معتدن و فلزات رنگین و توسعه کارخانه های فرو آلیاژ
19آزاده قریبآزمان درمان ایرانیانشرکت تجهیزات پزشکی و وارد کننده محصولات ارتوپدی
20نسیم عسکری زادهرابین طرح هیواواردات کاغذ دیواری و تولید کامپاندهای پلیمری
21ساسان میار اسدالله‌ نژادعالیفردتولید انواع آبمیوه، نوشیدنی و کنسانتره
22اشکان اقبال احمدیایده پزشکی اشکانواردات تجهیزات و ملزومات زیبایی و لاغری
23مرسل صدیقپارس شیرتولید انواع شیرآلات اجاق گاز، ترموکوپل و برنر
24منی میناویآناشید جنوبفروش عمده محصولات و مواد غذایی،خواروبار، عمده فروشی مواد و محصولات غذایی به صورت نمایندگی و پخش