فصلنامه46-کارجویان

کارجویان

جنسیتتاریخ تولدمدرک تحصیلیرشته تحصیلیتجربه
زن1359کارشناسیزبان ایتالیایی11 سال – انجام امور اداری
مرد1366کارشناسیبرق10 سال – مهندسی شبکه انتقال و توزیع برق
زن1365کارشناسی ارشدمهندسی نساجی10 سال – فروش

فصلنامه45-اعضای جدید

خیر مقدم به اعضای جدید

مدیر عاملشرکتزمینه فعالیت
رسول صغیراپیام نگاران مللواردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز
ساتنیک رستمیشرکت حمل و نقل بین المللی تهران ترابرحمل و نقل بین المللی تهران ترابر
فريدون كيهانينارگانارائه خدمات مهندسي و اجراء در زمينه پروژه هاي نفت، گاز، پتروشيمي و ديگر صنايع
حسام حمیدینتکتاز موتورتولید و مونتاژموتورسیکلت
مهدی اسدیآرایشی بهداشتی زر آغوش فارستولید و بسته بندی لوازم آرایشی و بهداشتی
سمیه شیری رضاقلی قشلاقیشیریصنعت ساختمان- مواد غذایی و گیاهی – زعفران- جواهر
محمدعلی بهرامی نژادشرکت صنعتی ا ام سیتولید و واردات انواع پمپ های اب در زمینه ی ابیاری، کشاورزی و صنعتی
ابراهیم شیخی آهنگر کلائیسیسکوتولیدکننده مواد تزریق پلاستیک
مجتبی سجادمجتمع بین المللی چاپ و نشر جنگلچاپ افست و نشر کتاب،مجله،تقویم،دفتر و … فعالیت در زمینه صنایع بسته بندی و چاپ
بهنام کاکاوندتراز بتن البرزخدمات عمرانی و ساختمانی، واردات مواد اولیه دارویی، صادرات دارو و لوازم آرایشی و بهداشتی
امیرحسین علاقه بندبهساز کانه آراآتینتولید و فرآوری انواع سنگفرش و سنگ گرانیت ( پرفیری) واردات و صادرات تمام سنگهای معدنی و واردات ابزار آلات و ماشین آلات مربوط به معدن و سنگبری و فراوری و استخراج از معادن گرانیت یزد
مهدی سلیمیمبل زیتونطراحی و تولید تمامی مصنوعات چوبی اعم از مبل و بوفه، سرویس خواب، درب و…
محسن گل‌خاهپارس کنترل پیشروتولید کننده سیستم های کنترل ، تابلو های کنترل
علی اصغر محمدی سپهرفن و توسعه صنعت یار ایرانیانبازیافت فلزات و تولید مفتول و سیم و کابل مسی
حسین مرتضویحسین مرتضویطراحی و تولید مصنوعات چوبی و دکوراسیون داخلی
مسعود طاهری رادیاسمین پارسهگردشگری و اقامت
سعید شریفیبازرگانی راسا سپند آریاخدمات بازاریابی و فروش محصولات دانش بنیان در بازار کشورهای CIS و شرق آفریقا
فرهاد ورمزیاریدلسا گوهر فیداربازرگانی (تامین انواع کمپرسور های اسکرو و قطعات کمپرسور های اسکرو)
مرتضی سلیمیمبل زیتونطراحی و تولید مصنوعات چوبی و دکوراسیون داخلی
پریسیما شاشانیترش نارینتولید انواع کنسانتره و پوره میوه جات
مهسا خسرویتیرناو ساتراپحمل و نقل بین المللی کالا
احمدآقا ترک نژادمدیریت پروژه های سرمایه گذاری ابتکار سازه ایرانیانمدیریت پروژه های سرمایه گذاری در حوزه ساختمان
شهلا رحمتیآژانس هواپیمایی یکه تاز پروازبرگزاری و اجرای خدمات گردشگری و مسافرتی آژانس هواپیمایی یکه تاز پرواز ارائه خدمات مسافرتی و گردشگری در ایران و سراسر جهان دارای مجوز بند ب ج و الف صادرات و واردات زعفران
سید مهدی موسویاوج گوهر گیتیاﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ اﻋﻢ از ﺧﺮﯾﺪ،ﻓﺮوش،ﺗﻮزﯾﻊ،ﺻﺎدرات و واردات ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎى ﻣﺠﺎز ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ،ﮐﺎﻻﻫﺎى ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻰ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎى راﯾﺎﻧﻪ اى و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ.اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺮاﺋﻰ،ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ و ﻓﻨﻰ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ، ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت و ﻣﺰاﯾﺪات داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ.اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻃﺮح در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ.اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره،ﮐﺎرﮔﺰارى و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ.اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﻰ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﺎ اﻋﻄﺎى ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﻰ.ﻋﻘﺪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ و ﻗﺮارداد ﻫﻤﮑﺎرى ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﻰ و ﺣﻘﻮﻗﻰ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر.ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ و ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎى داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ.ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﯾﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ،ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪى،ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ،ﺗﻌﺎوﻧﻰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ و ﯾﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﻋﻢ از ﺑﻮرﺳﻰ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺑﻮرﺳﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻘﯿﻘﻰ و ﯾﺎ ﻣﺪﻧﻰ.ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻣﻮال،اﻣﻼك و اراﺿﻰ در راﺳﺘﺎى ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺮﮐﺖ.اﺧﺬ وام و ﺗﺴﻬﯿﻼت از ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻰ و ﺧﺼﻮﺻﻰ.
فرزانه حسین زاده سرخه ریزیکارا ایساتیس مهامصادرات و واردات، بازرگانی، تولید و توزیع کلیه محصولات آرایشی و بهداشتی
مسعود نعمتی جزیشرکت چابک ریس خزرتولیدی – نساجی (تولید انواع نخ)
امیررضا فاضلیآریا تجارت ماندگار منطقه آزاد کیشواردات و عرضه غدا و ملزومات حیوانات خانگی نماینده رسمی برند ایتالیایی Roman Pet وارد کننده برند های معتبر ایتالیایی حوزه حیوانات خانگی شامل schesir ,stuzzy, ferplast , Mpet Imac Padovan و ..
سید بهنام امینگالری طلای بهنامطراحی و تولید و فروش مصنوعات طلا و جواهر
علی هدایتیكاسيا تجارتبازرگاني واردات پارچه و نساجی
سعید صادقیحریر نخ اصفهانریسندگی انواع نخ های پنبه ای ، پلی استر و مخلوط در سیستم اپن اند و رینگ
حمید صادقیجمیل نخ اصفهانرسیندگی انواع نخ های پنبه ای ، پلی استر و مخلوط در سیستم اپن اند و رینگ
اسداله اصلانی قزلبلاغپایا جین اصفهانریسندگی انواع نخ های پنبه ای ، پلی استر و مخلوط در سیستم رینگ و اپن اند – بافندگی پارچه های جین
طه حاجی علی اکبرتین تجارت نیکفعالیت در زمینه بازرگانی رشته فعالیت واردات کاغذ ، کشنده ، چوب ، آسانسور ، مبل ، خمیر کاغذ
ساناز گل‌چین خرازیگل چینسازندگی و پخش طلا و جواهر و نقره
سعید رفیعی فردصنعتی پترونیکان جنوبتولید کاغذ و مقوا از کربنات کلسیم با نام تجاری نیکان ، که در دنیا با نام stone paper شناخته می شود ، در حال حاضر این شرکت تنها تولید کننده این نوع کاغذ به روش کانتینیوس در خاور میانه می باشد و قابلیت تولید کاغذ از ضخامت ۸۰ میکرون تا ۵۰۰ میکرون با ظرفیت بالغ بر ۳۶۰۰ تن در سال را دارا می باشد، همچنین این شرکت تنها دارنده دانش فنی تولید ماشین آلات در کشور می باشد و در فاز توسعه در حال افزایش ظرفیت خود با ساخت ۸ خط تولید در داخل کشور می باشد . محصولات این شرکت در تمامی صنایع چاپ و بسته بندی قابل استفاده می باشد .
رضا سرائیماشین سازی اراکتولید 77 نوع محصول: 1-صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 2-صنایع معدنی و فولاد 3-تاسیسات حرارتی و دیگ های بخار 4-ریخته گری آلیاژی و آهنگری 5-نیروگاه های تجدید پذیر 6-پل، سازه های فلزی و تاسیسات بندری
پدرام الهامی نیاابتکار انرژی ایرانیانشرکت انرژان نماینده گروه رین هازن آلمان است که این گروه 2 کارخانه بزرگ در ایتالیا به نام های CaptوCedaspe که لوازم جانبی ترانسفورماتور تولید می کنند. لذا این شرکت نمایندگی کارخانه یا شرکت ایتالیایی را در ایران به عهده دارد.
مهناز احمدونددرنا دام داروپخش سراسری انواع دارو و واکسنها و ملزومات دامپزشکی در سراسر کشور از برندهای وارداتی معتبر اروپایی و آسیایی
حسن زارعیآموت سیرشرکت گردشگری و خدمات مسافرتی

so

آشپزی ایتالیایی – پاستا کدو و سالمون – Pasta con Zucchine e Salmone

مدت زمان آماده سازی: 20 دقیقه

مدت زمان پخت: 20 دقیقه

درجه سختی: آسان

مناسب برای 4 نفر

مواد لازم:

پاستا ریگاتونی: 300 گرم
فیله ماهی سالمون: 200 گرم
کدو سبز: 2 عدد متوسط
پیازچه تازه: 2 عدد
نعناع تازه: چند برگ
سس بشامل: 1 لیوان
روغن زیتون فرابکر: به میزان لازم
نمک: به میزان دلخواه
فلفل سیاه: به میزان دلخواه
آب لیموی تازه: 1 قاشق غذاخوری
بادام تازه یا خیسانده شده : برای تزئین

برای تهیه این نوع پاستا ، ابتدا پوست فیله ماهی را جدا کنید و استخوان های آن را با پنس جدا نموده وسپس آن را به مکعب های کوچک برش دهید.
آب را در قابلمه مناسب جوش آورده و پاستا را داخل قابلمه ریخته و نمک به میزان لازم به آب پاستا اضافه نمایید.
طرز تهیه سس پاستا:
برای تهیه مایع بشامل مقداری کره را ذوب کرده 2 قاشق آرد گندم اضافه نموه تفت دهید و پس از 2 دقیقه آرام آرام شیر را به مواد اضافه کنید تا کاملا رقیق شود.
اکنون کدوها را به صورت نازک خلال یا رنده و سپس پیازچه‌ها را تمیز کرده و نازک خلال کنید. نعناع را خرد کرده و بادام را با همزن چرخ نمایید. حالا در تابه ای کمی روغن زیتون ریخته و پیازچه‌های خلالی شده را تفت داده و پس از یک دقیقه کدو را به آن اضافه کنید. حدود 5 دقیقه روی حرارت متوسط تفت داده و با نعناع تازه و نمک و فلفل مخلوط را طعم دار کنید. اکنون حرارت را بالا برده تکه های برش داده شده سالمون را اضافه و سریع سرخ کنید و پس از دو دقیقه مایع بشامل را به آن اضافه نمایید. پس از اینکه پاستا به مرحله ای از پخت که مورد نظرتان است رسید از قابلمه خارج نموده و به صورت مستقیم داخل همان سس بریزید و کاملا مخلوط نمایید.
اگر سس به دست آمده کمی سفت است می توانید از آب پاستا برای رقیق کردن آن استفاده کنید. برای سرو در ظرف مناسب ریخته، کمی آب لیموی تازه بچکانید و با بادام خرد شده تزئین نمایید.
نوش جان!

so

آشپزی ایتالیایی – Biscottini al burro con marmellata (بیسکوئیت کره‌ای با مربا)

بیسکوئیت کره ای می تواند یک میان وعده ایده‌آل برای صرف چای در کنار دوستانتان باشد. طرز تهیه آن بسیار آسان و زمان پخت آن بسیار کوتاه است.


مدت زمان آماده سازی: 15 دقیقه
مدت زمان لازم برای پخت: 20 دقیقه
مواد لازم برای 6 نفر:
آرد دو صفر: (180 گرم)
کره: (100 گرم)
شکر: (70 گرم)
زرده تخم مرغ: (2 عدد)
مارمالاد پرتقال یا توت فرنگی: (30 گرم)
پودر قند: به میزان لازم(برای تزئین)


برای تهیه بیسکویت کره ای با مربا از تهیه خمیر شروع کنید: در یک کاسه مناسب آرد، شکر و زرده تخم مرغ (کمی زده شده) را با هم مخلوط کنید. کره را به دمای محیط رسانده و سپس به قطعات کوچک برش داده، به مواد اضافه نموده و ورز دهید تا مخلوط یکدست شود. خمیر آماده شده را روی یک سطح صاف ورز داده و یک استوانه به طول حدود 30 سانتی متر درست کنید سپس آن را در نایلون پیچیده و به مدت 30 دقیقه در یخچال استراحت دهید. بعد از زمان استراحت، خمیر را با کمک چاقو به قطعاتی به ضخامت 2 سانتی متر برش دهید. در این مرحله فر را با دمای 180 درجه گرم کرده، کف سینی را با کاغذ روغنی بپوشانید. تکه های خمیر به دست آمده را با کف دست‌ها به صورت توپ‌های کوچک شکل دهید و با کمک انگشت اشاره خود فشار ملایمی به مرکز هر توپ وارد کنید تا یک حفره کوچک در هسته آن تشکیل شود، سپس آن را در طبقه پایین فر از قبل گرم شده با دمای 180 درجه قرار دهید تا حدود 20 دقیقه بپزد. پس از پخت، بیسکویت ها را از فر خارج کنید و بگذارید خنک شوند. در حفره هر بیسکویت یک قاشق مرباخوری مارمالاد اضافه کرده و روی آن پودر قند بپاشید. بیسکویت های کره ای شما آماده سرو است. نوش جان!

so

مشاهیر ایتالیا – برند بولگاری

سوتیریوس وولگاریس (Sotirios Voulgaris) متولد 1857، اهل روستایی کوچک در شمال یونان است، ناحیه‌ای که مردم آن تخصص خاصی در نقره‌کاری داشتند و از دوران بیزانس این هنر نسل به نسل به آنها رسیده بود. خانواده “وولگاریس” نیز نقره سازانی زبردست به حساب می‌آمدند که در زمینه طراحی و ساخت گوشواره‌، سگک کمربرند و غلاف شمشیر مهارت خاصی داشتند. “سوتیریوس” نیز با تکیه بر مهارت ذاتی خود تصمیم گرفت که پیشه نیاکان را به عنوان کار و حرفه خود انتخاب کند.
در سال 1877 “وولگاریس” به “کورفو”، جزیره‌ای در ساحل شمال غربی یونان و سپس به “ناپل” در ایتالیا نقل مکان کرده و سرانجام در سال 1881 در شهر رم اقامت گزید و سه سال از عمر خود را در این شهر سپری کرد. وی در سال 1884 اولین فروشگاه برند خود با نام بولگاری (تلفظ ایتالیایی نام خانوادگی خودشان) را در همین شهر افتتاح نمود و بمدت 11 سال به تولید و فروش محصولات که شامل ظروف نقره‌ای و اقلام تزئینی بود، ادامه داد. وی سپس تصمیم گرفت تا کسب و کار خود را گسترش داده و وارد عرصه تولید جواهرات شود و اولین و بهترین فروشگاه این برند در سال 1905 در منطقه Via dei Condotti به کمک دو پسرش به نام‌های “کنستانتینو” و “جیورجیو” افتتاح شد.
سوتیریوس از همان ابتدا آرزو داشت تا برند خود را به محبوب‌ترین برند موجود در این حوزه در سراسر کشور تبدیل نماید و باتلاش و هنر ذاتی که در این زمینه داشت توانست به این خواسته خود دست یابد و در همان سال‌ها بولگاری در آستانه تبدیل شدن به نمادی از برتری ایتالیا در دنیای مد و جواهرات قرار داشت.

نسل دوم بولگاری


وولگاریس پس از کسب موفقیتهای بیشمار در سال 1932 درگذشت و فرزندانش، کنستانتینو و جورجیو راه او را ادامه داده و دوران جدیدی را در تاریخ برند بولگاری آغاز کردند. این دو برادر در ابتدا لوگوی امروزی برند بولگاری را طراحی کردند که در آن از الفبای رومی استفاده شده و حرف v صدای u را دارد و بدین ترتیب لوگوی برند (Bvlgari) طراحی شد. یکی از نمادهای اصلی و خلاقانه BVLGARI که از دهه 1940 در طراحی جواهرات و ساعت های مچی بکار رفت، استفاده از سرمار (Serpenti) بود. مار در “یونان” و “رم” باستان نماد ویژگی‌های مثبتی همچون تولد دوباره، قدرت، فریبندگی، ابدیت، شفا و حمایت است.
در اواخر همین دهه نیز بولگاری استفاده از تکنیک دشوار و پر زحمت Tubogas را که از زنجیرهای در هم تابیده تشکیل شده و به شیوه‌ای تزیینی در ساخت جواهرات و طراحی اولین ساعت های Serpenti (نماد مار) نیز مورد استفاده قرار می‌گرفت در محصولات خود بکار برد.

پس از جنگ جهانی دوم، بولگاری مواد اولیه خود را از سنگ های بسیار گرانبها به استفاده از طلای زرد تغییر داد. در سال‌های پر رونق پس از جنگ، شهرت این برند به سرعت در سراسر دنیا انتشار یافت و در دهه 1960 میلادی در میان اشراف ایتالیایی و طرفداران آمریکایی به محبوبیت فزاینده‌ای دست یافت و افراد سرشناسی همچون سوفیا لورن (Sophia Loren)، آدری هپبورن (Audrey Hepburn) و الیزابت تیلور (Elizabeth Taylor) از مشتریان عمده این برند محسوب می‌شدند.

در اواسط دهه 1960 با مرگ”جورجیو بولگاری”، سه پسر وی بعنوان نسل سوم برادران وولگاریس، هدایت این تجارت خانوادگی را به دست گرفتند. طی دهه 1970 میلادی برند بولگاری در سطح بین المللی مطرح شده و فروشگاه‌هایی در شهرهای نیویورک، ژنو و پاریس افتتاح کرد. در همین سال‌ها “بولگاری” تمرکز خود را در زمینه تولید ساعت افزایش داده و بخش ساعت‌سازی این برند در قلب سوئیس آغاز به کار کرد و امروزه نیز به عنوان یکی از بزرگان صنعت ساعت‌سازی در دنیا شناخته می‌شود.
در دهه 1980 میلادی به دلیل کند شدن روند پیشرفت، مدیران بولگاری، کمپین‌های تبلیغاتی مختلفی را راه اندازی، و فروشگاه‌های خرده فروشی و شعبه‌های بین المللی خود را افتتاح و دسته بندی محصولات خود را گسترش دادند. جواهرات بولگاری از جواهراتی خاص و گرانقیت، به جواهرات روزمره تبدیل شد و در سال‌های بعد محصولات دیگری همچون عطر، روسری، گردنبند، عینک آفتابی و کالاهای چرمی را به محصولات این برند، اضافه کردند. در سال 1992 بولگاری اولین عطر خود را با نام Eau Parfumée au Thé Vert معرفی و با ورود به دنیای عطرسازی نام خود را به عنوان یکی از بزرگترین برندهای فعال در این زمینه به ثبت رساند. عطرهای این برند همانند جواهرات آن کاملا نفیس و منحصر به فرد هستند. برند بولگاری از همان ابتدا بهترین عطرهای مردانه و زنانه خود را به نوعی طراحی کرد که در رایحه آنها طبیعت، حس عشق و شکوه جواهرات مشهود است.
در سال 2001 طی یک سرمایه گذاری مشترک با شرکت هتل سازی لاکچری گروپ (Luxury Group) پروژه استراحتگاه و هتل‌های بولگاری (Bulgari Hotels & Resorts) کلید خورد و اولین هتل این برند در سال ۲۰۰۴ در شهر رم افتتاح شد، سپس شهرهای میلان، بالی (2006) و لندن (2012) میزبان هتل‌های این برند شدند و طرح‌هایی برای شانگهای، پکن و دبی نیز ریخته شد. در سال 2011 شرکت LVMH این برند را به مبلغ 6 میلیارد دلار خریداری نمود. این بیشترین مبلغی بود که LVMH برای خریداری یک برند تا به امروز هزینه کرده است. امروزه با اینکه بیش از 130 سال از تاسیس این برند می‌گذرد ولی همچنان استوارتر از همیشه در دنیای مد و جواهرات فعالیت می‌کند.
نام این برند همواره مترادف با رنگ‌های روشن، شخصیت، استایل زیبا و کیفیت عالی بوده است. به همین دلیل است که هر وقت اسم بولگاری به گوشمان می‌خورد، نهایت لوکس بودن در ذهن ما نقش می‌بندد. بولگاری پس از تولد در یک جواهر فروشی کوچک در قلب رم، توانست رفته رفته به یک برند جهانی تبدیل شود که موفقیت خود را مدیون خلاقیت، طراحی منحصر به فرد، مهارت، کیفیت و روحیه جسورانه مدیرانش است. این شرکت در کنار شرکت هایی نظیر تیفانی، کارتیه و هری وینستون از معتبرترین و گران ترین عرضه کنندگان جواهر و از معروف ترین نام ها در بازارهای جهانی می باشد. دفتر مرکزی بولگاری هم چنان در شهر “رم” قرار دارد.

so

گردشگری در ایتالیا – والنزا، خاستگاه برندهای معروف جواهر دنیا

والنزا(Valenza) شهری در ایتالیا است که با دارا بودن 18239 نفر جمعیت در استان الساندریا، در منطقه Piemonte و در همسایگی استان پاویا واقع شده است.
والنزا به شهر جواهرات معروف است و اولین تولید صنعتی جواهرات در این شهر به اواخر قرن نوزدهم میلادی باز می‌گردد. بنیانگذار این رشته، کارآفرین و جواهرساز معروف و خوشنام آن دوران وینچنزو ملکیوره (Vincenzo Melchiorre) بوده که به پدر صنعت جواهر ایتالیا شهرت دارد. وینچنزو در سال 1873 پس از گذراندن 11 سال کارآموزی و کار در آتلیه جواهرات عالی، سه فروشگاه جواهرفروشی در شهرهای تورین، فلورانس و پاریس تاسیس کرد که این فروشگاه‌ها هم‌اکنون نیز در این شهرها مشغول به فعالیت می‌باشند.
صنعت جواهر سازی بخش قابل توجهی از اقتصاد والنزا را به خود اختصاص داده، به طوری‌که بزرگترین کارخانه طلا و جواهر دنیا به نام برند معروف Bulgari را در خود جای داده و دفتر مرکزی برند جواهرات دامیانی(Damiani) نیز در آن قرار دارد و به تنهایی 1/3 درصد صادرات استان الساندریا به ارزش 3/1 میلیارد یورو از تولید و تجارت جواهرات شهر والنزا تامین می‌شود.
جالب است بدانیم در شهر والنزا از سال 1998 همه ساله تندیس ارزشمند سن الیجیو(Sant’Eligio) به بهترین جواهرساز با هدف اعطاء پاداش به صنعتگرانی که به ماندگاری شهرت جواهرات این شهر کمک می‌کنند اهدا می‌شود.
مدرسه طلاسازی “Vincenzo Melchiorre” نیزکه از سال 1972 به عنوان یک مرکز آموزش حرفه ای طلا و جواهر سازی در این شهر تاسیس شده هنوز با استفاده از کتابچه‌های سنتی جواهر سازی متعهد به آموزش طلاسازهای آینده و ایجاد مهارت لازم برای کسانی است که قصد ورود به حوزه طراحی جواهرات را دارند. دروس این دوره‌ها عبارتند از: طراحی، مدلسازی، تکنیک‌های زرگری، تراش جواهرات،گوهرنشانی، تجزیه و تحلیل سنگ‌های قیمتی و استفاده از فناوری‌های لیزری که توسط تیمی از مربیان مجرب، در این مدرسه تدریس می‌شوند.
اگر به والنزا سفر می کنید در کنار بازدید از فروشگاه‌های جواهرات قدیمی این شهر می‌توانید از جاذبه‌های گردشگری دیگر آن نیز مانند کلیسای جامع سانتا ماریا مجیوره (Santa Maria Maggiore) و موزه معروف گالیله بازدید نمایید.

so

خانواده ” دامیانی” تبلور یک اشتیاق ایتالیایی

برند جواهرات دامیانی  Damiani

گروه دامیانی یک شرکت فعال در زمینه تولید کالاهای لوکس ایتالیایی می‌باشد که دفتر مرکزی آن در قلب منطقه طلایی ایتالیا، شهر والنتزا قرار دارد و فعالیت خود را از سال 1924 با طراحی، تولید و توزیع جواهرات دست‌ساز، ساعت و اقلام لوکس آغاز کرده است. این شرکت دارای شش برند ایتالیایی Damiani , Salvini , Bliss ,Calderani ,Rocca 1794 وVenini می‌باشد.

انریکو گراسی دامیانی Grassi Damiani Enrico   خالق برند دامیانی به لطف توانایی موروثی خود در طلاسازی و زرگری در مدت کوتاهی توانست خانواده‌های بزرگ و اشراف‌زاده را مجذوب شاهکارها و جواهرات منحصربه فرد خود کند. دامیانی یکی از معدود شرکت‌های طلاسازی در ایتالیا می‌باشد که برخلاف سایر برندها که به خرده فروشی مشغول بودند، از همان ابتدا به طراحی و تولید جواهرات نفیس پرداخته است.

فرزند انریکو،  دامیانو گراسی دامیانی Damiano Grassi Damiani  نیز با پیروی از پدر خود روند توسعه صنعتی و تجاری این برند را ادامه داد. جواهرات دامیانی به لطف ایده تضمین قیمت برای مشتریان و همچنین ایجاد کاتالوگ برای تمامی مجموعه‌ها که در دهه 60 میلادی خلاقانه و انقلابی محسوب می‌شد، توانست به شهرت بیشتری دست پیدا کند.

دامیانی در پایان دهه‌های 80 و 90 میلادی توانست با همکاری ستاره‌های سینما در کمپین‌های تبلیغاتی، روز به روز بر شهرت خود بیفزاید. استفاده از گواهینامه جواهرات، از دیگر نوآوری‌های این کمپانی در آن سال‌ها بود. دامیانی در سال 1986 برند جدید Salvini  را به گروه جواهرات خود افزود.

در اوایل دهه 1990 نسل سوم خانواده دامیانی به این شرکت پیوستند:

  • سیلویا گراسی دامیانی Silvia Grassi Damiani، متولد 1966 بعنوان کارشناس خرید الماس و همچنین روابط عمومی
  • جورجو Giorgio، متولد 1971 فعال در زمینه صادرات
  • گوئیدو Guido، متولد 1968 بعنوان مدیرفروش ایتالیا

در سال 1996 دامیانو گراسی دامیانی بر اثر یک سانحه تصادف از دنیا رفت و مدیریت شرکت به همسر و سه فرزند او سپرده شد. در حال حاضر همسر او گابریلا Gabriella مدیرعامل افتخاری، گوئیدو رییس هیئت مدیره، سیلویا معاون مدیرعامل و روابط عمومی و جورجو مدیر اجرایی می‌باشند. در اواخر دهه 90 میلادی گروه دامیانی اولین شعبات خود را در راستای نظارت بیشتر بر بازارهای خارجی افتتاح نمود و از یک کسب و کار خانوادگی به یک هلدینگ بزرگ تبدیل و در سال 2000 میلادی مبادرت به افتتاح برند Bliss  کردند و به دنبال آن در سال 2006 برند تاریخی میلان Calderoni  که در زمینه جواهرات گرانبها فعال می‌باشد، توسط گروه دامیانی خریداری شد.

عضویت در بورس اوراق بهادار میلاندر سال 2007 میلادی نیز سبب گردید گروه دامیانی به یکی از گروه‌های جواهرات برتر در دنیا تبدیل شود.

خرید گروه زنجیره‌ای جواهرات و ساعت‌های گران‌قیمت Rocca  از جمله مواردی بود که موجب گسترش گروه دامیانی شد.

در سال 1921 معروف‌ترین و اصیل‌ترین کارخانه شیشه‌سازی به نام Venini  در ونیز تاسیس شد که در سال 2016 توسط گروه دامیانی در پی یک پروژه متنوع سازی خریداری شد.

در حال حاضر تعداد بوتیک‌های تحت مدیریت گروه دامیانی در سراسر جهان در حال افزایش است و این گروه دارای بیش از 600 کارمند می‌باشد و همچنان گسترش بین‌المللی گروه دامیانی ادامه دارد.

مجموعه جواهرات برتر Damiani
جواهرات دامیانی دارای چند کلکسیون خاص با محبوبیت و شهرت جهانی به شرح زیر می‌باشند:


• کلکسیون Absolute
جواهرات مجموعه Absolute توسط ماهرترین طلاسازان والنتزا طراحی و ساخته‌شده است. گنجینه‌ای با زیبایی نادر که با خلاقیت خود سعی دارد جوهره زنانگی را به نمایش گذاشته و به وسیله الماس‌ها و جواهرات رنگی تراشیده شده اشکال شگفت‌انگیزی از جواهرات را ارائه نماید.

حلقه

حلقه‌های مجموعه Absolute به‌واسطه تراش بی‌نقص سنگ‌های قیمتی شاهکارهای بی‌نظیر جواهرات هستند.

گوشواره

گوشواره‌های مجموعه Absolute آثار هنری کوچکی هستند که به‌واسطه ترکیب سنگ‌های رنگی و الماس جلوه بسیاری دارند.


• کلکسیون MARGHERITA
این مجموعه از جواهرات دامیانی الهام گرفته از ملکه MARGHERITA همسر شاه اومبرتو اول می‌باشد. ملکه اولین شخصی بود که بنیان‌گذار دامیانی جواهراتی را به او تقدیم کرد. MARGHERITA مجموعه‌ای کلاسیک و در عین حال مدرن است که دارای طراحی‌های ظریف و آینده‌نگر می باشد.

گردنبند

گردنبندی با گل‌هایی از جنس طلای سفید و مزین به 2788 برلیان95/34 قیراطی می‌باشد.

گوشواره

این گوشواره از جنس طلای سفید بوده و مزین به 658 الماس تراش خورده 81/4 قیراطی می‌باشد.


• کلکسیون MIMOSA
این مجموعه از گلی به نام MIMOSA که در ایتالیا نماد زنانگی است و در روز زن به زنان هدیه می‌شود الهام گرفته شده است. در طراحی این مجموعه از جواهراتی شیک و اصیل که ذات زنان را تجلیل می‌کند استفاده شده است.

حلقه

هر حلقه در این مجموعه یک اثر هنری کوچک است. که با ظرافت و استفاده از سنگ‌های کمیاب و گرانبها، همچون یاقوت کبود، زمرد، عقیق، مرجان صورتی و یاقوت سرخ ساخته شده است.

گردنبند

در مجموعه MIMOSA طراحی‌های متفاوتی برای گردنبند وجود دارد که در آن‌ها جنبه‌های گوناگونی از ویژگی‌های زنان برجسته شده است.


• کلکسیون EMOZIONI
جواهرسازان ماهر این کلکسیون با به کار بردن تکنیک‌های متفاوت، جواهراتی را طراحی کرده‌اند که هر انسان صاحب شور و شوق را به هیجان می‌آورد.

حلقه

انگشتری از جنس طلای سفید به همراه برلیان تراش خورده 13/3 قیراطی و الماس تراش مارکیزی 27/7 قیراطی و آکوامارین 49/26 قیراطی

دستبند

هر جواهر در این مجموعه یک اثر هنری کوچک است. دستبندی از جنس طلای سفید و برلیان 10/5 قیراطی به همراه الماس تراش مارکیزی 32/8 قیراطی

گردنبند

مجموعه EMOZIONI شامل دو گردنبند با طراحی متفاوت می‌باشد:
1. گردنبندی با طلای سفید به همراه 81/7 قیراطی و برلیان با تراش مارکیزی 32/18 قیراطی
2. گردنبندی از جنس طلای سفید با الماس تراش خورده 3/2 قیراطی، مارکیز 8/4 قیراطی و آکوامارین 8/23 قیراطی

گوشواره

جواهرسازان چیره‌دست دامیانی به طرز تحسین‌برانگیزی الماس را به سبک مارکیز تراش می‌دهند تا شاهکارهای نفیسی مانند این گوشواره از کلکسیون EMOZIONI را خلق کنند. گوشواره‌ای از جنس طلای سفید به همراه الماس تراش مارکیز 36/1 و 11/3 قیراطی و آکوا مارین 15/14 قیراطی


• کلکسیون EDEN
این مجموعه شاهکار اصیل هنر زرگری و اشکال به کار رفته در طراحی جواهرات این مجموعه الهام گرفته شده از مار می‌باشد، که با مارپیچ سحرآمیز خود و درخشش جواهراتش به دور اشیا می‌پیچد.

دستبند

جواهری که ترکیب کاملی بین هنر و صنعت می‌باشد. تشکیل شده از کویل های الماس 4/18 قیراطی

گردنبند

مارپیچ سینوسی یک مار از جنس طلای سفید و 260 الماس 64/4 قیراطی

  • کلکسیون Animalia

از طریق این مجموعه دامیانی وارد یک باغ وحش شیک و لوکس می‌شوید که در آن سنجاقک‌ها، ماهی‌ها، عنکبوت‌ها و پروانه‌ها وجود دارند. محصولات پایه  که باعث جلوه بیشتر در این مجموعه دامیانی شده‌اند عبارتند از چرم، طلا و الماس‌های رنگی. اشکال حیوانات، مزین به جواهرات که در مجموعه Animalia  بسیار استفاده‌شده را می‌توان از پایه دستبند و یا انگشتر جدا کرده و به‌عنوان آویز و یا سنجاق سینه استفاده کرد.

حلقه‌های عنکبوتی

عنکبوت حشره‌ای است که به علت ساختار فیزیکی بدنش همواره قهرمان داستان‌ها و افسانه‌ها، را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در مجموعه Animalia یک حلقه انگشتر فوق‌العاده از جنس طلای سفید که در آن 354 الماس تراش خورده به کار رفته وجود دارد. طراحی این عنکبوت به صورتی انجام شده است که با حرکات انگشتان دست، پاهای عنکبوت حرکات جزئی داشته باشند.


دستبند

در این مجموعه دستبندهایی از جنس چرم در رنگ‌ها متفاوت و با طرح سمندر و سنجاقک طراحی‌شده است. در طراحی این دستبند از طلای سفید، الماس قهوه‌ای، الماس فانتزی، آکوامارین و یاقوت کبود استفاده شده است.
حلقه‌های پروانه‌ای: این حلقه‌ها از جنس طلای سفید می‌باشند و در طراحی آن‌ها الماس سیاه و یاقوت کبود به کار رفته است.

جوایز بین‌المللی دامیانی
استفاده از جواهرات باکیفیت، مهارت و ظرافت زیاد جواهرسازان گروه دامیانی سبب دریافت جوایز متعدد معتبر ایتالیایی و بین‌المللی شده است و رکورد بی‌نظیر 18 جایزه بین‌المللی الماس Diamonds International Award که جایزه معتبر جهانی و اسکار جواهرات محسوب می‌شود را به خود اختصاص داده است. از جمله جواهراتی که برنده جایزه بین‌المللی الماس شده‌اند، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

SQUALO 1976: طرح SQUALO اولین جواهر دامیانی است که در سال 1976 برنده جایزه بین‌المللی الماس شد. این طراحی توسط گابریلا دامیانی انجام شده است. جواهری با ارزش غیر قابل تخمین که از پلاتین و طلای زرد ساخته شده و پوشیده از الماس‌های سفید و جونکیل های کاملا خالص 19 و 41 قیراطی می‌باشد.

SPAZIALE 1988: این گردنبند مجلل به علت نمایش کنتراست موجود بین جواهرات و خطوط بین آن‌ها بسیار چشمگیر و متمایز می‌باشد. جنس نوارهای این گردنبند و از طلای زرد و پلاتین بوده و سطح آن پوشیده از 646 الماس تراش برلیانت و 476 الماس تراش باگت 6/106 قیراطی می‌باشد.

ONDA MARINE 1988: اوندا مارینا دستبندی از موج‌های درخشان الماس می‌باشد، دستبندی پوشیده از 642 الماس تراش باگت 25/30 قیراطی

CARESSE 1992: انگشتری از جنس پلاتین و طلای زرد که به‌وسیله الماس‌های تراش باگت پوشیده شده است. در میانه این انگشتر الماس مثلثی شکل 7/0 قیراطی قرارگرفته است.

NIGHT AND DAY 1994: یک مچ بند طلای زرد به وزن 7/413 گرم می‌باشد که یک میناکاری با طراحی پیچیده و آبی رنگ را برروی خود جای داده است. بر روی این مچ بند گرانبها ستارگان برجسته از جنس طلای زرد و الماس‌های سفید می‌درخشند. 659 الماس به وزن 92/20 قیراط بر روی این مچ بند زیبا قرار دارد.

SAHARA 1996: الهام گرفته از تپه‌های شنی مواج و نوری که از سراب می‌تابد است. از 288 گرم طلا و 1865 الماس تشکیل شده است. طراحی خلاقانه و کیفیت الماس‌ها ویژگی‌هایی است که SAHARA را به یک دستبند بی‌نظیر تبدیل کرده است.


BLUE MOON 1996: سیلویا دامیانی با الهام از ماه گوشواره‌های BLUE MOON را طراحی کرده است. بر روی این گوشواره زیبا از جنس طلای سفید الماس‌های 19 و 13 قیراطی قرار گرفته است.

so

انواع سنگهای قیمتی و خواص آنها

سنگهای زینتی یا گوهرسنگها، تکه‌های تراش خورده بلور معدنی از جنس‌های گوناگون هستند که استفاده از آنها قدمتی هفت هزارساله در تاریخ زندگی انسان‌ها دارد. یافتن نمونه‌هایی از این سنگها در اکتشافات باستان‌‌شناسان ثابت می‌کند اشتیاق به داشتن این سنگهای خوش ‌رنگ و زیبا، موضوع تازه‌‌ای نیست و آنها علاوه بر زیبایی، دارای خواصی دیگری نیز می‌باشند که ارزش آنها را بیشتر می‌کند.

از معروف‌ترین انواع سنگهای قیمتی می‌توان به الماس، یاقوت سرخ، یاقوت کبود و زمرد اشاره کرد. که از آنها  به‌وفور در صنعت طلا و جواهرسازی نیز استفاده می‌شود.

دانستنی اینکه برخی از این سنگها خاصیت درمانی داشته؛ یا بعضا تصور می‌شده که به همراه داشتن آنها موجب افزایش قدرت افراد می‌شود. با اینکه این باورها پایه‌ی علمی ندارند اما همچنان نزد مردم از محبوبیت بسیار زیادی برخوردار هستند. لذا در زیر به تشریح مشخصات و ویژگی‌های برخی از این سنگها پرداخته‌ایم.

در این مقاله سعی داریم با تکیه بر اعتقادات برخی فرهنگ‌ها که ریشه در تاریخ دارند با خواص و ویژگی‌های برخی از سنگهای قیمتی آشنا شویم:

الماس

الماس از محبوب‌ترین سنگهای قیمتی است که بدلیل سختی ایجاد و تشکیل آن در میان سایر سنگها از بیشترین ارزش برخوردار است. این سنگ یک ترکیب معدنی است که از کربن خالص ساخته شده و سخت‌ترین ماده طبیعی موجود روی کره زمین به شمار می‌آید. سنگ‌های الماس بسیار سخت هستند و فقط با یک الماس دیگر قابل برش یا صیقل داده شدن هستند. نام الماس از واژه یونانی “adamus” گرفته شده و به معنی «شکست ناپذیر» است.

الماس‌ها به طور معمول بی‌رنگ هستند، اما سنگ‌های زرد، قهوه‌ای، سبز، خاکستری، سیاه، صورتی، آبی، قرمز و بنفش آن نیز یافت می‌شوند. هر چه وزن و سطح خلوص این سنگ بالاتر باشد، آن را با ارزش‌تر می‌سازد. تراش الماس، بیشترین اثر را بر میزان درخشش و قیمت آن دارد.

در دوران باستان، رومی‌ها بر این باور بودند که همراه داشتن الماس طی جنگ، برای آنها شهامت و شجاعت می‌آورد. کاهنان اعظم یهود، الماس را هنگام تصمیم‌گیری در مورد گناهکار یا بیگانه بودن متهمان به‌کار می‌بردند. اما امروزه تقریبا هیچ‌یک از این تفکرات رواج ندارد و صرفا ویژگی‌های ظاهری و صنعتی الماس باعث ارزش آن شده‌است.

زمرد

سنگ زمرد در مقابل حرارت ضعیف است و ممکن است در معرض گرما دچار ترک خوردگی شود مهم‌ترین عامل ارزشمندی زمرد در خرید و فروش، درجه‌بندی آن است. که به پررنگی و کم رنگی آن و میزان شفافیت سنگ بستگی دارد.

اولین زمردها در مصر علیا در ۲ هزار سال قبل از میلاد مسیح استخراج شدند و در طول سلطنت اسکندر بزرگ مورد پسند و علاقه كلئوپاترا قرار‌گرفته و جمع‌آوری شدند. مصریان باستان برای درمان دردهای چشم از زمرد استفاده می‌کردند و یا سنگ قیمتی را در دهان مردگان قرار می‌دادند تا در آن دنیا بهتر صحبت کنند. پزشکان هم زمرد را بعنوان پادزهر و درمان بیماری صرع یا بیماری های معده به کار می‌بردند. در حال حاضر هم برخی از پزشکان به خواص درمانی زمرد اعتقاد دارند و جوشانده زمرد را برای علاج سرطان یا صرع تجویز می‌کنند.

مروارید

مروارید، سنگ شفاف و براقی می‌باشد که معمولا صورتی کم‌رنگ، خاکی، خاکستری مایل به سیاه، آبی و زرد آن در طبیعت یافت می‌شوند. از لحاظ ظاهری مروارید‌ها شبیه کره هستند اما به شکل گلابی و حتی شکل‌های نامنظم هم وجود دارند. فواید مروارید تقریبا در میان اقوام تمام ملل شناخته شده بود و استفاده از این گوهر قیمتی بویژه در چین چه به عنوان دارو و چه به عنوان یک وسیله زینتی، از اهمیت زیادی برخوردار بوده، امپراطور‌ها و خانواده‌های سلطنتی نیز به این سنگ علاقه وافری داشتند. مروارید طبق اعتقاد آنها برای درمان بسیاری از بیماری‌های جسمی و روحی از جمله بیماری‌های دستگاه مجاری ادرار و کلیه، معده، قلب مفید بوده و همچنین برای درمان خارش یا حساسیت پوستی نیز استفاده از مروارید توصیه می‌شود.

یاقوت

یاقوت یکی از با ارزش‌ترین سنگهای جواهر رنگی است، در واقع یاقوت های بزرگ از قیمت‌های بالایی معادل الماس‌های هم اندازه خود برخوردارند.
این سنگ صدها سال است که بالاترین جایگاه را در افسانه‌ها و فرهنگ عامیانه کشورها دارا بوده و پادشاهان از خواص آن بعنوان طلسم و جادو استفاده می‌کردند و حس قدرتمندی از آن دریافت می‌کردند.  
از خواص یاقوت می‌توان به  وارد کردن شور و هیجان به زندگی، کمک به داشتن تمرکز بیشتر، ورود جریان شفافیت و خرد به زندگی نام برد.

زبرجد

زبرجد سنگی شفاف، دارای درخشش، به رنگ‌های زرد و سبز می‌باشد. این سنگ تحت تاثیر اسید سولفوریک تجزیه می‌شود و  در برابر فشار مقاومتی ندارد. زبرجد یکی از سنگ‌های قیمتی است که از عهد باستان اهالی خاورمیانه و خاورنزدیک آن را کشف کرده‌اند. و به دلیل داشتن روح تابستانی، موجب حفظ آرامش و احساس امنیت بدون توجه به آنچه در اطراف می‌گذرد، می‌شود. طبق برخی اعتقادات زبرجد سنگی فوق العاده قوی بمنظور از بین بردن غم است. چنانچه زبرجد را بر روی سینه قرار دهید غم، افسردگی، نفرت و حسادت را از دل و روح پاک می‌کند.

یاقوت کبود

درجه سختی یاقوت کبود9 از 10 است و ساختار کریستالی سه گوش دارد. به طوری که فقط الماس توان بریدن یاقوت کبود را دارد. سنگ یاقوت، در واقع کریستال اکسید آلومینیوم است که با گونه‌های مختلفی از مواد معدنی، رنگ‌های متفاوتی ایجاد می‌کند. سنگ ماه تولد شهریور با رنگ آبی بسیار جذابی که دارد نماد حقیقت، عقل، تفکر و شجاعت است و در زمان باستان آن را «گوهر خردمندان» می‌نامیدند.

یاقوت کبود نشانگر صلح و آرامش است. در سراسر آفریقا و آسیا استخراج شده و در استرالیا و ایالات متحده نیز یافت می‌شود. زیبایی و استحکام این سنگ باعث شده بعنوان طلسم در میان سلاطین بسیار محبوب باشد.

اوپال سیاه

اوپال‌های سیاه که به رنگ آبی تیره، سبز یا قهوه‌ای نیز به نظر می‌رسند، از نادرترین و گران‌قیمت‌ترین سنگ‌ها به شمار می‌روند. آنها اغلب در جواهرات به عنوان دامبله و اشکال گنبدی استفاده می‌شوند. استرالیا منبع ۹۷‌درصد کل اپال‌های جهان است. این سنگ به شدت کمیاب است به طوری که فقط در چند کشور در آفریقا، آمریکای جنوبی و اروپای شرقی یافت می‌شود.

«شفق قطبی استرالیا» نام ارزشمندترین اوپال سیاهی است که تاکنون شناخته شده این گوهر کمیاب در سال ۱۹۳۸ در لایتنینگ ریج کشف و استخراج و با وزن ۱۸۰ قیراطی به دلیل اندازه بزرگ و خال‌های زیاد و پر‌رنگش مورد تحسین قرار گرفته‌است. کارشناسان در سال ۲۰۰۵ این اوپال سیاه را ۷۶۳ هزار تا یک میلیون دلار آمریکا ارزش‌گذاری کردند. سنگ اوپال سیاه موجب افزایش خلاقیت می‌شود. عواطف و احساسات را بهبود می‌بخشد. نشانگر عدالت است و از دارنده اش محافظت می‌کند.

توپاز

سنگ توپاز از ترکیب آلومینیوم، فلور و سیلیکات ساخته شده‌است . توپاز سنگی بسیار محکم با ضریب سختی ۸ می‌باشد. ولی علیرغم محکم‌ بودن، سنگی بسیار شکننده می‌باشد. این سنگ شفاف تا نیمه شفاف در مراحل آخر سرد شدن ماگما ها ایجاد و در بستر رودخانه‌ها یافت می‌شود. استفاده از سنگ توپاز به باز شدن چاکرای سوم کمک می‌کند و موجب افزایش اراده و توانایی خلاقیت و بالا رفتن تمرکز و قدرت درک شهودی می‌گردد.

فیروزه

فیروزه یک سنگ قیمتی مبتنی بر آب است که در صخره‌ها و کوه‌ها شکل می‌گیرد. در مقایسه با الماس، فیروزه دارای خلل و فرج (حفره‌های) ریزی است که بر اثر وجود آب در این سنگ ایجاد می‌شوند. برای استفاده از سنگ فیروزه در طراحی و ساخت طلا و جواهر باید حتما این سنگ پرداخت شود و رنگ و شکل آن بهبود یابد. فیروزه نیشابور بهترین و معروف‌ترین نوع این سنگ است ولی فیروزه مصر و آمریکا هم ارزشمند بوده و به‌وفور در بازار وجود دارند. رنگ فیروزه نیشابور ملایم تر از همه فیروزه هاست. و معمولا آبی یکدست نیست و ترکیبات معدنی نقش‌های مختلفی روی این سنگ ساخته‌اند.

فیروزه و مشتقاتش خواص دارویی زیادی دارند و با توجه به ویژگی مغناطیسی، روی قلب، چشم‌ها و کبد تاثیر مثبت داشته و موجب بهبود عملکرد قلب می‌شود. از سنگ فیروزه به عنوان سنگ حامی یاد شده‌است. به طوری که گفته می‌شود برخی از خلبان‌ها و مهمانداران هواپیما در اروپا برای ایمنی در سفر از فیروزه استفاده می‌کنند. با توجه به اینکه برای شکل‌گیری این سنگ، آلومینیوم و مس باید با هم همکاری کنند تا این ماده معدنی به نام فیروزه ساخته شود. به همین علت، این رابطه را به دوستی تعبیر کرده‌اند و فیروزه به «نماد دوستی» تبدیل شده‌است.

گارنت

کارشناسان معدن نام گارنت را به گروهی متشکل از ده سنگ مختلف با ترکیب شیمیایی مشابه اطلاق می‌کنند. هر چند بیشتر انواع آن به رنگ قرمز است اما گارنت‌هایی با رنگ سبز، بیرنگ تا زرد روشن، نارنجی آتشین و خاکی نیز وجود دارند. گارنت با چاکرای ریشه ارتباط دارد و سبب از بین رفتن انسداد و تحریک کندالینی (انرژی خلاق) می‌گردد، انسان را به زمین متصل می‌کند و احساس ایمنی و سلامتی می‌بخشد. اعتماد به نفس و شجاعت را افزایش می دهد و فرد را برای روبرو شدن با موقعیت های بحرانی آماده میکند گارنت به شخصیت، استحکام می‌بخشد و فرد را قادر می‌سازد تا قدرت درونی خود را برای رو به رو شدن با چالش‌های زندگی افزایش دهد و تغییرات لازم را پذیرا باشد.

آمتیست

این سنگ نوعی کریستال کوارتز به رنگ بنفش است  و گران‌بهاترین سنگ در گروه کوارتزها به شمار می‌رود. بعضی از بلورهای آمتیست در مقابل نور خورشید قسمتی از رنگ خود را از دست می‌دهند . و با حرارت زیاد به رنگ‌های زرد روشن، قهوه‌ای، سبز و آبی در می‌آیند. شکنندگی، از دیگر خواص سنگ آمتيست بوده و لذا باید با دقت بسیار آن را نگه‌داری نمود. از خواص عمده آن می‌توان به از بین بردن هر نوع احساس منفی و پاک کردن و شفاف‌سازی ضمیر اشاره کرد. آمتیست، اضطراب و آشفتگی را از بین برده و آرامش را به ارمغان می‌آورد.

آکوامارین

سنگ آکوامارین یک سنگ قیمتی محبوب آبی مایل به سبز است. این سنگ می‌تواند از بسیار کم‌رنگ تا پر‌رنگ و زنده متفاوت باشد. معنای سنگ آکوامارین شفافیت عاطفی است.آکوامارین یک سنگ عالی برای بهبود مشکلات جسمی است و از همان لحظه کشف به عنوان ابزاری برای بازگرداندن سلامتی در هر نقطه بدن استفاده شده‌است. به عنوان سنگ چاکرای گلو ، برای کمک به تسکین گلودرد ، تسکین غدد متورم و کمک به هر نوع مشکل تیروئیدی بسیار مفید است.

اصلی ترین کاربرد سنگها در امور طبیعی و درمانی، نقش آنها در تبدیل و تبادل انرژی است. بر پایه علم اعداد و با توجه به تاریخ تولد افراد، علومی وجود دارد که اعداد را تفسیر کرده  و به وسیله آنها سنگهای شانس را تعیین می‌کنند. باید توجه داشت که ذهنیت و تلقین در عددشناسی، خود یک ترفند برای معنا دار کردن اعداد است.

علم سنگ درمانی و عدد شناسی بر این باور است که سنگها موجب بالا رفتن سطح انرژی مثبت و رفع اضطراب و نگرانی می‌شوند.

سنگهای شانس ماه تولد

ماه

سنگ ‌شانس

فروردین

الماس

اردیبهشت

زمرد

خرداد

مروارید

تیر

یاقوت

مرداد

زبرجد

شهریور

یاقوت کبود

مهر

اوپال

آبان

توپاز

آذر

فیروزه

دی

گارنت یا لعل

بهمن

آمیتیست

اسفند

آکوامارین